Zielony ład dla polskich lasów

Augustyn Mikos, Sylwia Szczutkowska

Bystra 2023

25 stron

Zielona Energetyka

Diana Maciąga, Robert Wawręty

Bystra 2023

24 strony

Lasy na sprzedaż: jak Lasy Państwowe uwłaszczyły się na wspólnych lasach

Augustyn Mikos, Sylwia Szczutkowska, Radosław Ślusarczyk
Bystra 2023
16 stron, format A4

Gaz – zły biznes dla banków i dla środowiska

Diana Maciąga, Jan Chudzyński, Stanisław Stefaniak, Krzysztof Mrozek

Warszawa 2022

63 strony

Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii

Michał Kolbusz, Augustyn Mikos
Bystra 2022
123 strony, format A3

Forests to Burn. The Real Cost of Bioenergy

Forests to Burn. The Real Cost of Bioenergy

Michał Kolbusz, Augustyn Mikos
Bystra 2022
110 stron

Wszystko, co musisz wiedzieć o biomasie leśnej

Michał Kolbusz
Bystra 2022

Część I: Biomasa leśna i... klimat – 4 strony
Część II: Biomasa leśna i... energia odnawialna – 6 stron
Część III: Biomasa leśna i... przyroda – 4 strony

Publikacja jedynie w wersji cyfrowej

Lasy poza kontrolą

Augutyn Mikos, Sylwia Szczutkowska
Bystra 2021
48 stron

Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych

Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych

Mariola Mroczka, Karina Nowicka-Kudłacz, Krzysztof Okrasiński, Radosław Ślusarczyk
Bystra 2012
104 strony

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Bystra 2012
16 stron
broszura
format B5

Poradnik ochrony płazów

Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki

Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak
Bystra 2011
164 strony, format A4

Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach

Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach

Rafał T. Kurek
Bystra 2010
252 stron 
GDOŚ

Zeszyty ekologiczne

Zeszyty ekologiczne

Piotr Skubała, Ryszard Kulik, Iwona Kukowka i Marek Kaczmarzyk
Bystra 2010
Trzy zeszyty (razem 312 stron)

Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko

Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka na podstawie wyników monitoringu procesów inwestycyjnych w Karpatach

Alina Kula, Rafał T. Kurek, Krzysztof Okrasiński
Bystra 2008
60 stron, format A4

Raport

Blues Żubra

Blues żubra

Ryszard Dąbrowski
Białystok 
Komiks 
32 strony + okładka, format B5

Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej

Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej

Janusz Korbel
Białystok 2008
12 stron, format A4

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce

Rafał T. Kurek
Bystra 2008
104 strony, format A5

Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii

Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii

Ryś Kulik
Bystra 2008
68 stron, format A4

Album z treścią

Masz prawo do informacji

Masz prawo do informacji

Bystra 2008
16 stron + okładka