Władze Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia jest organem, który kieruje organizacją.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, wybrany na Walnym Zebraniu Członków 9 października 2021 r.:

 • Radosław Ślusarczyk – prezes
 • Grzegorz Bożek – skarbnik
 • Rafał Kurek – sekretarz

Komisja Rewizyjna

 • Radosław Sawicki
 • Katarzyna Kozyra-Zyskowska
 • Łukasz Kisiel

Poprzednie władze Stowarzyszenia

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 23.11.1990 w Domu Kultury w Wapienicy. Po głosowaniu pierwszy Zarząd utworzyli:

 • Sabina Nowak – przewodnicząca
 • Piotr Gawłowski – zastępca
 • Janusz Tyrlik – zastępca
 • Janusz Korbel – sekretarz
 • Joanna Dominik – skarbnik

Prezesi Pracowni:

 • Sabina Nowak (XI 1990 – V 1996)
 • Jacek Zachara (V 1996 – VI 1997)
 • Janusz Korbel (VI 1997 – IX 2001)
 • Radosław Ślusarczyk (X 2001 – II 2003)
 • Dariusz Matusiak (II 2003 – III 2004)
 • Szymon Ciapała (III 2004 – IX 2004)
 • Radosław Szymczuk (IX 2004 – VI 2006)
 • Radosław Ślusarczyk (VI 2006 – …)

Wiceprezesi w Pracowni:

 • Piotr Gawłowski (XI 1990 – V 1993)
 • Janusz Tyrlik (XI 1990 – XI 1995)
 • Janusz Korbel (VI 1993 – V 1996)
 • Marta Lelek (VI 1993 – V 1996)
 • Grzegorz Wojsław (VI 1996 – VI 2000)
 • Szymon Ciapała (V 1996 – VI 2000)
 • Liliana Dawidziuk (VI 1999 – VI 2000)
 • Halina Dobrucka (VI 2000 – IX 2000)
 • Radosław Ślusarczyk (VI 2001 – X 2001)
 • Dariusz Liszewski (VI 2001 – X 2001)
 • Radosław Szymczuk (VI 2002 – IX 2004)
 • Grzegorz Bożek (III–IX 2004, VI 2006 – III 2009, X 2013 – VIII 2016)
 • Krzysztof Wojciechowski (VI 2006 – III 2007)
 • Rafał Kurek (III 2007 – III 2009)

Oprócz wymieniowych wyżej osób w różnych okresach w Zarządzie pracowali:

Joanna Dominik, Jan Holeksa, Tadeusz Piotrowski, Piotr Stefański, Joanna Matusiak, Remigiusz Okraska, Alina Kula, Iwona Kukowka, Krzysztof Okrasiński, Sylwia Szczutkowska.