Poznajmy się

Od połowy lat 80., najpierw jako Pracownia Architektury Żywej, a od 1989 r. jako Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, konsekwentnie realizujemy misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody. Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi. Stoimy na straży unikatowych walorów przyrodniczych, pilnujemy przestrzegania prawa oraz dbamy o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. 

Pracując w duchu filozofii ekologii głębokiej zaczynaliśmy od działań ochronnych w Dolinie Wapienicy w Beskidzie Śląskim, gdzie mieściła się pierwsza siedziba naszej organizacji. Od lat 90. stawaliśmy i stajemy do dzisiaj w obronie Puszczy Białowieskiej, dążąc do objęcia jej w całości granicami parku narodowego. Skutecznie walczyliśmy w obronie Doliny Rospudy i o zakaz polowań na duże drapieżniki w Polsce i w Słowacji. W kolejnych latach odnosiliśmy sukcesy w chronieniu klimatu, nie dopuszczając do powstania węglowych elektrowni – Północ i Ostrołęka C (więcej o rezultatach naszych działań przeczytasz pod tym linkiem). 

W kwestii ochrony lasów podejmujemy interwencje lokalne, ale dążymy także do zmian systemowych. Dlatego prowadzimy działania orzecznicze zarówno na poziomie polskiego parlamentu, jak i parlamentu Unii Europejskiej. Współpracujemy z naukowcami i organizacjami z całego świata w ramach międzynarodowych koalicji. 

Jak pisał jeden z założycieli naszego stowarzyszenia – Janusz Korbel – Pracownia, to przede wszystkim praca, a nie trzymanie się bardziej czy mniej ekologicznych poglądów, dyskusje i spory. To praca w ramach swoich kompetencji i umiejętności. Praca dla siebie, a więc praca dla Matki Ziemi.

Nasze wartości
1

Praca

Najważniejsza jest dla nas praca, a nie trzymanie się bardziej czy mniej ekologicznych poglądów, dyskusje i spory. To praca w ramach kompetencji i umiejętności, praca dla siebie, a więc też praca dla Matki Ziemi. Każdy i każda z nas, w ramach swojego życia, może zrobić więcej dla Natury.

2

Doświadczanie

Ważne jest dla nas doświadczenie przed spekulacją: prawdę można znaleźć tylko w życiu, nie w wiedzy teoretycznej. Ideologie, wierzenia i poglądy są tylko narzędziami, które łatwo mogą zmienić się w bariery. Jesteśmy tacy, jakie jest nasze doświadczenie, wiedza z książki to zbyt mało.

3

Wspólnota

Głęboka ekologia jest dla nas okazją do spotkania się ponad podziałami, w obliczu wspólnoty procesu jednego życia. Dążymy do samourzeczywistnienia w harmonii z całą Naturą.

Filozofia głębokiej ekologii

Działania podejmowane przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot mają swoje podstawy w filozofii głębokiej ekologii, która jest ideą radykalną, czyli sięgającą do korzeni problemów dzisiejszego świata. Jeśli bowiem mamy skutecznie przeciwdziałać niszczeniu przyrody i jednocześnie ochronić nasz własny gatunek, niezbędne jest dotarcie do głębokich przyczyn kryzysu ekologicznego, a nawet szerzej kulturowego.

Arne Naess z żoną Kit Fai ośrodek Pracowni Dolina Wapienicy, czerwiec 1992
Czym się zajmujemy?
PuszczaB_Depositphotos_66860221_ds
1

Ochrona lasów

Na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim walczymy o lasy dla ludzi i przyrody. Dążymy do systemowych zmian, ale podejmujemy także interwencje w kwestii cennych ekosystemów leśnych zagrożonych wycinkami. Domagamy się zmiany Ustawy o lasach i zaptrzestania spalania lasów w elektrowniach #biomasakra

Screenshot_5
2

Ochrona korytarzy ekologicznych

Zajmujemy się wskazywaniem i ochroną korytarzy migracyjnych. Szkolimy drogowców i walczymy o budowę odpowiednich przejść dla zwierząt. Jest to nie tylko wspieranie bioróżnorodności w czasach jej głębokiego kryzysu, ale także dbanie o bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

Fotolia_50288507_Subscription_Monthly_M
3

Ochrona klimatu

Skutecznie chronimy klimat zatrzymując powstawanie szkodliwych elektrowni węglowych i dążąc do transformacji energetycznej opartej na efektywności i odnawialnych źródłach energii. Dzielimy się wiedzą o zagrożeniach dla ludzi, klimatu i środowiska związanych z gazem kopalnym.

Zgromadzenie 1
4

Edukacja

Od wielu lat prowadzimy liczne warsztaty i szkolenia dla ludzi zainteresowanych ochroną przyrody i klimatu. Zgromadzenie wszystkich Istot, Strażnicy miejsc przyrodniczo cennych, Strażnicy klimatu, Monitoring dużych drapieżników, to tylko część naszego wkładu w dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami. 

Fotolia_95081116_Subscription_Monthly_XL

Rezultaty naszych działań

Nasza Puszcza jest światowa, 2017