Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Co robimy

Naszą misją jest dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego, jako działania na rzecz wszystkich istot – zarówno przyrody, jak i ludzi. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1988 roku, w czasach w których nie można było rejestrować w Polsce stowarzyszeń, dla uratowania jednego z najpiękniejszych miejsc Beskidu Śląskiego, Doliny Wapienicy w Bielsku-Białej. Działania dla ocalenia Doliny stały się impulsem do rozszerzenia działań na teren całego kraju i Europy. Od tego czasu prowadzimy interwencje i kampanie dla ocalenia miejsc przyrodniczo cennych, rozwiązujemy problemy przyrodnicze przy budowie dróg, chronimy ekosystemy górskie, edukujemy, wydajemy miesięcznik Dzikie Życie.

Potrzebujemy natury, aby żyć w pełni.

Poznaj i wspieraj naszą działalność.