Kampanie

Naszą misją jest dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego, jako działania na rzecz wszystkich istot – zarówno przyrody, jak i ludzi. Dlatego już od pierwszej połowy lat 90. prowadziliśmy kampanie dotyczące ochrony gór oraz ochrony Puszczy Białowieskiej. Równie istotną kwestią stały się działania na rzecz ochrony dużych drapieżników. Angażowaliśmy się w tematy zarówno systemowe, jak i stawaliśmy w obronie zagrożonej przyrody lokalnej. W ostatnich latach nie mogliśmy nie zająć się sprawą klimatu, występując przeciwko planom budowy elektrowni węglowych. Poniżej przedstawiamy tylko wybrane tematy, nad którymi wciąż pracujemy w ramach wieloletnich kampanii.