Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych

Bystra 2012
16 stron
broszura
format B5

Broszura prezentuje ideę kampanii, cele oraz program szkoleń Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Przedstawia w skrócie jaką wiedzę i jakie umiejętności zdobywa uczestnik projektu edukacyjnego.

Broszura opisuje cztery kampanie na rzecz ochrony lokalnych wartości przyrodniczych kraju zrealizowane przez uczestników kampanii strażniczych w latach 2010-2012. Broszura zawiera również wypowiedzi Strażników o szkoleniach oraz informacje o Poradniku Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych „Paragrafy dla przyrody”.

Broszura powstała w ramach projektu „Kampania edukacyjna Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowanie i druk publikacji dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Muszą zostać w Ziemi