Zielony ład dla polskich lasów

Zielony-lad-dla-polskich-lasow-2023

Augustyn Mikos, Sylwia Szczutkowska

Bystra 2023

25 stron

W publikacji autorzy analizują niektóre procesy legislacyjne i prawne na poziomie Unii Europejskiej, które miały miejsce w ostatnich 4 latach i dotyczyły ochrony oraz zarządzania lasami. Szczególnie skupiają się na tych aspektach, które dotyczą udziału społeczeństwa we współdecydowaniu o lasach i dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach dotyczących zarządzania lasami. Przyglądają się też samemu procesowi wypracowywania tych regulacji ze szczególnym naciskiem na to w jakim stopniu uwzględnione zostały w nich postulaty strony społecznej.

Publikacja ma pomóc w lepszym zrozumieniu procesów decyzyjnych na poziomie Unii Europejskiej w polskim ruchu leśnym i pomoże w przyszłości w skuteczniejszym zabieganiu o uwzględnienie zapisów korzystnych dla przyrody, a zarazem dążących do demokratyzacji podejmowania decyzji o środowisku. Wybór przykładów wynika z procesów prawnych i legislacyjnych na których skupiało się w swojej pracy w ostatnich latach Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.