Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii

Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii

Ryś Kulik
Bystra 2008
68 stron, format A4

Album z treścią

We wstępie do albumu Wojciech Eichelberger napisał „Ta książka to zapis spokojnej, mądrej i głębokiej refleksji nad naszą ludzką kondycją, która jak w powiększającym zwierciadle odbija się i ukonkretnia w naszym stosunku — nie tylko do przyrody – lecz do wszystkiego, co nas otacza”.

Ryś Kulik jest doktorem psychologii i miłośnikiem przyrody, od lat 90. związany jest z ruchem ekologicznym i Miesięcznikiem Dzikie Życie, w którym publikuje swoje felietony.

Publikacja zawiera kilkadziesiąt felietonów autora.

Zaczyna się na talerzu

Zgromadzenie Wszystkich Istot