Rewizja Dyrektywy o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych

rewizja-dyrektywy-red-okladka

Aleksandra Wolska, Augustyn Mikos

Bystra 2023

16 stron

Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Energy Directive, dalej zamiennie RED lub Dyrektywa) funkcjonuje w porządku prawnym Unii Europejskiej od 2009 r. 

Dyrektywa określa wspólne zasady dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w UE, ograniczenia emisji gazów  cieplarnianych, a także zobowiązuje państwa członkowskie do realizacji celu zwiększania udziału OZE w  zużyciu energii zgodnie z założeniami polityki klimatyczno-energetycznej UE. 

W  październiku 2023 r. zakończono proces rewizji RED, mający na celu dostosować ją do spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu, przede wszystkim do nowego unijnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. 

W publikacji podsumowujemy najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczące biomasy drzewnej oraz analizujemy ich znaczenie dla ochrony lasów i udziału społeczeństwa we współdecydowaniu o zarządzaniu lasami i wykorzystaniu strategicznego surowca jakim jest drewno. Ponadto przedstawiamy rekomendacje dotyczące wdrożenia zapisów zrewidowanej Dyrektywy w sposób, który w naszej ocenie zapewni największe korzyści dla środowiska, krajowej gospodarki i zdrowia publicznego.