Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej

Architektoniczny wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej

Janusz Korbel
Białystok 2008
12 stron, format A4

Publikacja opisuje krajobraz wielokulturowej Puszczy Białowieskiej oraz zabudowę wokół niej – chaty, dwory, dworki, ganki.

Konwencja Krajobrazowa obowiązująca w UE podkreśla, że ład przestrzenny jest wartością i wymaga zachowania. Mimo to, coraz więcej osób zauważa, że krajobraz i architektura wokół Puszczy tracą swój regionalny charakter. Autor wskazuje błędy, które je niszczą: rozsianie nowej zabudowy poza zwartą zabudową miejscowości, niszczenie tradycyjnej drewnianej architektury, stosowanie uniwersalnych projektów z katalogów, niepasujących do lokalnego charakteru.

Publikacja opracowana przez Towarzystwo Ochrony Krajobrazu dla Oddziału Podlaskiego Pracowni.

Puszcza Białowieska, krajobrazy