Poradnik ochrony płazów

Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki

Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak
Bystra 2011
164 strony, format A4

Kompendium wiedzy w zakresie metod ochrony płazów na poszczególnych etapach planowania i realizacji inwestycji drogowych. Napisana w oparciu o doświadczenia własne oraz bogaty dorobek europejskich sąsiadów. To pierwsza w Polsce książka tak szczegółowo omawiająca wpływ inwestycji liniowych na płazy i sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom z tym związanym.

Głównym celem publikacji jest stworzenie praktycznego narzędzia do podjęcia działań chroniących płazy na każdym etapie planowania i projektowania inwestycji drogowych. Książka stanowi zarówno kompendium wiedzy przyrodniczej w zakresie minimalizacji oddziaływania dróg na płazy – niezbędnej zwłaszcza wykonawcom opracowań środowiskowych i instytucjom wydającym decyzje administracyjne, oraz jest próbą pokazania projektantom i inżynierom jak w praktyce powinny wyglądać najlepsze rozwiązania.

Przydatne narzędzie dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych, jak i samych wykonawców oraz osób realizujących nadzór przyrodniczy.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pracownia na YouTube

Płazy w trakcie sezonowych migracji