Zielona Energetyka

zielona-energetyka-okladka

Diana Maciąga, Robert Wawręty

Bystra 2023

24 strony

Kluczowa w transformacji energetycznej jest nie tyle zmiana paliwa, ale zmiana całego systemu i naszego myślenia o energetyce. 

Transformacja energetyczna nie polega na prostym zastąpieniu paliw kopalnych 1:1 energią odnawialną, w dodatku produkowaną głównie przez zmienne źródła zależne od pogody takie jak wiatr i słońce. By zapewnić sobie bezpieczeństwo potrzebujemy nie tylko energetyki opartej na stabilnych źródłach energii – cały system energetyczny ma być stabilny, a przy tym odporny na zmiany klimatu i inne zagrożenia. Istnieje cały wachlarz opcji, które wspólnie tworzą stabilny system przyszłości. Niniejsza publikacja skupia się właśnie na nich. W briefingu opisujemy zasady funkcjonowania i elementy stabilnego systemu docelowego, opartego na produkcji energii z odnawialnych źródeł.