Blues Żubra

Blues żubra

Ryszard Dąbrowski
Białystok 
Komiks 
32 strony + okładka, format B5

Likwidator, redaktor Szwędak i żubr Janek razem, czyli „Blues żubra”. 32 strony czarnego scenariusza dla „rozwoju” terenów Puszczy Białowieskiej zdominowanego przez fanatyczną walkę z kornikiem i opiętkiem, realizowanego przez opętanych żądzą pieniędzy lokalnych notabli i leśników. Futurystyczna wizja Białowieży AD 2029 z sześciopasmową autostradą, Marjotem, Disnejlandem, Kolejką Strachu Pędzący Żubr i Żubr Palace Hotel.

Celem wydania komiksu było przedstawienie sytuacji Puszczy Białowieskiej w konwencji groteski i satyry. Komiks przedstawia katastroficzną wizję rozwoju wydarzeń, jakie mogą zaistnieć w przypadku fiaska próby poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego i dalszej eksploatacji Puszczy. Scenariusz opiera się na fikcji, aczkolwiek Autor nawiązuje również do faktycznych wydarzeń, jak np. rabunkowe wyręby Puszczy pod pretekstem walki z kornikiem, czy próba budowy terminalu paliwowego w sąsiedztwie Puszczy przez rosyjski koncern.

Niestety obecna sytuacja ochrony Puszczy Białowieskiej (rok 2009) i starań o powiększenie parku narodowego nie jest optymistyczna:

  • Samorządy lokalne odrzuciły propozycję Ministra Środowiska – w zamian za zgodę na poszerzenie Parku i poparcie tzw. Białowieskiego Programu Rozwoju gminy miały otrzymać co najmniej 100 milionów dotacji na różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne i wspierające rozwój turystyki.
  • Minister Środowiska obiecał wprowadzić Zasady dostosowania gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej do potrzeb zachowania jej walorów przyrodniczych, ale nie dotrzymał słowa. Corocznie z Puszczy pozyskuje się ok. 140 tys. m3 drewna. Nie są oszczędzane przy tym ostatnie skrawki lasów naturalnych, w tym drzewostany ponadstuletnie i siedliska gatunków reliktowych.
  • Minister Środowiska nie ustanawia strefy ochrony zwierząt łownych pomimo wniosku złożonego przez Białowieski Park Narodowy i wszczęcia procedury w tej sprawie. Na granicy Parku Narodowego nadal można polować zgodnie z prawem.

Jeśli nic się nie zmieni – sytuacja ochrony Puszczy Białowieskiej będzie powoli przypominać tą, którą satyrycznie przedstawił Dąbrowski w swoim komiksie. Scenariusz, tekst i rysunki Ryszard Dąbrowski.

Wydane przez Podlaski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Puszcza Białowieska

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016