Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych

Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych

Mariola Mroczka, Karina Nowicka-Kudłacz, Krzysztof Okrasiński, Radosław Ślusarczyk
Bystra 2012
104 strony

Poradnik dla osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy prawniczej, które dopiero rozpoczynają aktywność w dziedzinie interwencji na rzecz ochrony środowiska i nie zawsze orientują się w kompetencjach poszczególnych organów administracji czy w innych podstawowych zagadnieniach.

Publikacja podejmuje tematy ograniczające się do wybranych działań prewencyjnych i naprawczych związanych z ochroną środowiska (w tym – przyrody) w procesie inwestycyjnym oraz działań związanych ze szkodami w środowisku. Ze względu na cel publikacji, skoncentrowano się na wybranych aspektach uczestnictwa w postępowaniach dotyczących ochrony przyrody. Spośród postępowań planistycznych przedstawiony jest udział w konsultacjach społecznych, towarzyszących opracowywaniu i zatwierdzaniu dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku postępowań administracyjnych omówione są procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Prócz tego, uwzględniono aspekty związane z zapobieganiem i naprawą szkód w środowisku. Niniejsza publikacja opiera się na stanie prawnym z 31 grudnia 2011 r.

Publikacja powstała w ramach projektu „Kampania edukacyjna Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowanie i druk publikacji dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Krwawy rytuał w Spale