Wilki i rysie

W wyniku prowadzonej przez Pracownię w latach 90. kampanii „Dzikie jest piękne”, ryś i wilk zostały umieszczone na liście gatunków chronionych, odpowiednio w 1995 i 1998 r. To kamienie milowe w ochronie tych zwierząt – przetrzebione przez polowania mające charakter akcji tępienia gatunku, populacje wilka i rysia nareszcie mogły zacząć się odradzać. Na przełomie XX i XXI w. liczebność wilka wynosiła około 500 osobników. Badania z 2019 r. szacują populację na ponad 2 tysiące. Pomimo wyraźnego wzrostu, jest to liczebność niska w porównaniu do wielkości populacji innych dzikich zwierząt.

Fotolia_46472045_Subscription_Monthly_XXL

Pomimo prawnej ochrony, każdego roku w Polsce wilki giną we wnykach i od kul myśliwych. Trzymamy rękę na pulsie i interweniujemy w sprawach zastrzelonych wilków, jak choćby oskórowanej wilczycy z Żernicy w  Bieszczadach. Nagłośniliśmy wówczas to przestępstwo medialnie oraz uczestniczyliśmy w postępowaniu karnym przeciwko myśliwym jako społeczny obserwator. Myśliwi usłyszeli wyrok skazujący. 

Poznaliśmy też ścieżki migracyjne wilków, dzięki czemu mogliśmy współpracować przy wyznaczaniu nadziemnych i podziemnych przejść na drogach szybkiego ruchu. Z kolei monitoring dużych drapieżników w Beskidzie Małym pomagał nam w chronieniu ich siedlisk przed wielkoskalowymi inwestycjami narciarskimi.

Żeby jednak efektywnie zadbać o dobrostan wilków trzeba myśleć ponad granicami państw. Dlatego już w 2013 r. wraz ze słowackim Lesoochranárskim Zoskupeniem VLK oraz czeską organizacją „Hnuti Duha”, złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej w związku z polowaniami na wilki w Słowacji. W jej wyniku Komisja wszczęła przeciwko Słowacji procedurę dotyczącą naruszenia przez to państwo zobowiązań wynikających z dyrektywy siedliskowej. W konsekwencji słowacki rząd wprowadził istotne zmiany w zasadach dotyczących polowań na wilki, początkowo ograniczając odstrzały, następnie w 2015 r. zakazując polowań w strefie przygranicznej oraz na obszarach Natura 2000. Po kolejnych protestach pod ambasadą Słowacji w Warszawie, petycjom i współpracy ze słowackimi przyrodnikami w kwietniu 2021 r. słowacki minister środowiska wydał rozporządzenie o objęciu wilków całoroczną ochroną. 

Chcemy, aby wilki i rysie były stałym elementem współczesnego krajobrazu.

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie