Ochrona płazów

W pracy na rzecz ochrony przyrody w procesie powstawania inwestycji liniowych, nie zapomnieliśmy o płazach – stworzeniach niepozornych i nie cieszących się społeczną sympatią, ale niezbędnych dla ekosystemu i dobrostanu człowieka.

Fotolia_34103847_Subscription_Monthly_XL (2)

Trwająca od dekady rozbudowa sieci drogowej w Polsce wpływa negatywnie na stan populacji milionów płazów, dotycząc likwidacji miejsc występowania i rozrodu płazów oraz ich masowej śmiertelności na jezdni. Problemy dotyczące płazów są powszechne i dotyczą w zasadzie każdego odcinka drogi. 

Efekty naszej pracy to ocalenie wielu siedlisk tych zwierząt, dostosowania na nowo ich miejsc przebywania i rozrodu do warunków zmienionych ze względu na powstające drogi czy wreszcie stworzenia im szans przemieszczania się na drugą stronę trasy z wykorzystaniem specjalnych urządzeń (przejść dla zwierząt, obiektów naprowadzających). 

Dla wdrożenia do codziennej praktyki najlepszych rozwiązań w ochronie płazów przy drogach, wydaliśmy pierwszy w Polsce poradnik ochrony płazów w projektowaniu inwestycji drogowych.


 

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie