Tatry

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot było inicjatorem wielu Apeli w sprawie ochrony Tatr. Apele te, których sygnatariuszami byli ludzie nauki, kultury czy organizacje społeczne, kierowane były do polskich władz.

Tatry-1

Apele te dotyczyły wielu istotnych spraw związanych z presją inwestycyjną i turystyczną na cenne przyrodniczo tereny Tatr - organizację olimpiady zimowej w Tatrach czy rozbudowę kolei linowej na Kasprowy Wierch oraz zadbania o nienaruszalność systemu przyrodniczego Tatr i poszanowanie ich narodowego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Apele te odbiły się szerokich echem w społeczeństwie i w mediach.

Lista Apeli w sprawie ochrony Tatr

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie