Lotnisko Obice

Regionalny Port Lotniczy Kielce powstać miał w Obicach, w dolinie cieku wodnego na obszarze źródliskowym. Obice leżą w bliskości doliny Nidy będącej korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym dla migracji ptaków. Stąd konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 „Dolina Nidy” i „Ostoja Nidziańska” oraz analizy kolizyjności ptaków i nietoperzy z ruchem lotniczym.

Obice-Krajobraz-pod-Obicami-2013-Fot

Badań takich nie wykonano. Dzięki działaniom Pracowni wycofano z obiegu prawnego decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Według specjalistów lotnisko w Obicach nie osiągnęłoby zakładanej przepustowości oraz nie byłoby rentowne. Pomimo tego, na jego realizację prezydent Kielc wydał 40 mln zł z naszych podatków. Pomysł budowy lotniska w Obicach pod Kielcami łączy więc w sobie zagrożenia środowiskowe, narażenie bezpieczeństwa przyszłych pasażerów oraz marnotrawienie środków publicznych. Projekt jest w dalszym ciągu forsowany, dlatego uważnie się przyglądamy jego losom.

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie