Dolina Rospudy

W 1986 r. zrodził się pomysł powołania rezerwatu dla ochrony rzadkiego na świecie, a jedynego w Polsce stanowiska miodokwiatu krzyżowego. Tymczasem na początku lat 90. inny pomysł – poprowadzenia drogi w rejonie Augustowa – zagroził planowanemu rezerwatowi przyrody.

Dolina Rospudy. Fot. Piotr Fiedorowicz
Dolina Rospudy. Fot. Piotr Fiedorowicz

Dlatego Już w 1998 r. Oddział Północno-Wschodni Pracowni na rzecz Wszystkich Istot z Siemiatycz oraz lokalne Stowarzyszenie „Ruch na rzecz Ziemi” z Suwałk rozpoczęły działania mające na celu zmianę przebiegu lokalizacji trasy obwodnicy Augustowa, aby ocalić cenną dolinę rzeki Rospudy.

Apogeum protestu w Dolinie Rospudy, 26.02.2007. Fot. Krzysztof Worobiec, Stowarzyszenie Sadyba
Apogeum protestu w Dolinie Rospudy, 26.02.2007. Fot. Krzysztof Worobiec, Stowarzyszenie Sadyba

W kwietniu 1999 r. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na łamach „Dzikiego Życia” wezwało do kampanii. W kolejnych latach aktywnie uczestniczyliśmy w działaniach dla ochrony Doliny, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych działań w latach 2005-2007, w tym obozów nad Rospudą.

Finalnie po ponownym wariantowaniu obwodnicy wybrany został wariant najmniej szkodliwy dla przyrody.

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie