Puszcza Białowieska

Najcenniejszy lat europejski jest w centrum uwagi Pracowni na rzecz Wszystkich Istot od pierwszych lat naszych działań. W 1994 r. miała miejsce manifestacja pod Sejmem, na którą przywieziony został pień 300-letniego dębu wyciętego właśnie w Puszczy. Puszcza była też tematem opublikowanego wówczas pierwszego numeru wydawanego przez nas do dzisiaj Miesięcznika Dzikie Życie. Szerokie poparcie społeczeństwa i naukowców doprowadziło w 1996 r. do powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego o 10,5 tys. ha, czyli ⅙ polskiej części Puszczy Białowieskiej.

_DSC0336

Już na przełomie wieków staraliśmy się o objęcie całej puszczy granicami parku narodowego. Nad tą kwestią pracowała już nawet komisja sejmowa, ale ostatecznie Ministerstwo Środowiska wycofało się ze złożonej obietnicy w 2001 r. 

Rozpoczęta przez nas z kolei w 2010 r. w Puszczy Białowieskiej cykliczna akcja „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”, była zwróceniem uwagi na piękno jelenich godów z premedytacją wykorzystywane przez polujących. Naszym celem było również wywołanie merytorycznej debaty na temat realnego oddziaływania gospodarki łowieckiej na przyrodę. Podjęliśmy wówczas wraz z dyrekcją parku działania zmierzające do utworzenia strefy ochrony zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, co zakończyło się sukcesem – rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w maju 2011 r. 

W czasie masowych wycinek Puszczy w 2017 r. byliśmy na miejscu, blokując masakrę drzew. Podejmowaliśmy także działania prawne. Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia prawa przez ministra środowiska. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał wstrzymanie cięć w Puszczy Białowieskiej. 

W wyniku złożenia przez nas wniosku o zabezpieczenie powództwa i procesu, który toczył się z powództwa cywilnego Pracowni przeciwko Skarbowi Państwa-Lasom Państwowym, Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział IV Cywilny, zakazał Skarbowi Państwa – Nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka wycinki drzew. Od dawna Puszcza nie była tak bezpieczna, mogą się odradzać po masowych wycinkach w 2017 r. 

Nie spoczniemy dopóki cała Puszcza Białowieska nie zostanie objęta granicami parku narodowego. 

puszcza-krakow-2017-07-04-fot-grzegorz-bozek-img-5224-kadr.jpg

W czasie masowych wycinek Puszczy w 2017 r. byliśmy na miejscu, blokując masakrę drzew. Podejmowaliśmy także działania prawne. Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia prawa przez ministra środowiska. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał wstrzymanie cięć w Puszczy Białowieskiej. 

W wyniku złożenia przez nas wniosku o zabezpieczenie powództwa i procesu, który toczył się z powództwa cywilnego Pracowni przeciwko Skarbowi Państwa-Lasom Państwowym, Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział IV Cywilny, zakazał Skarbowi Państwa – Nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka wycinki drzew. Od dawna Puszcza nie była tak bezpieczna, mogą się odradzać po masowych wycinkach w 2017 r. 

Nie spoczniemy dopóki cała Puszcza Białowieska nie zostanie objęta granicami parku narodowego. 

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie