Apel do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr

Sz. P. Prof. Maciej Nowicki
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Apelujemy do Pana o:

 • Zadbanie o nienaruszalność systemu przyrodniczego Tatr i poszanowanie ich narodowego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Tatry to jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami. Charakteryzują się niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt, w tym dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty.
 • Poszanowanie prawa krajowego i Unii Europejskiej poprzez weryfikację decyzji podjętych przez poprzedniego ministra środowiska, Jana Szyszko, tym bardziej, że już dwie wydane przez niego decyzje zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie, co niezwykle istotne, wciąż toczą się postępowania przed krajowymi sądami w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch, a przez Komisję Europejską rozpatrywana jest skarga organizacji ekologicznych.
 • Natychmiastowe ograniczenie przewozowości kolei linowej do maksymalnie 180 osób na godzinę po jej zmodernizowaniu. Podjęcie decyzji o zwiększeniu przewozowości do 360 osób/godz. było dokonane na zasadzie uznaniowej i nie miało żadnej podstawy merytorycznej i prawnej.
 • Uwzględnienie opinii Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (wskazującej na złamanie unijnych dyrektyw przy rozbudowie kolei linowej), by nie dopuścić do skandalu międzynarodowego, podobnego jak w sprawie Rospudy. Komisja Petycji wskazała, że istnieją podstawy do stwierdzenia, iż zwiększenie przepustowości kolei na Kasprowy Wierch może wywierać negatywne oddziaływanie na przyrodę Tatr.
 • Uwzględnienie opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz niezależnych ekspertów, którzy poparli zasadność skargi organizacji ekologicznych do Unii Europejskiej ws. kolei linowej.
 • Przeprowadzenie pełnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Dopiero na podstawie rzetelnie przeprowadzonej oceny wpływu inwestycji na przyrodę Tatr można wydać decyzję o możliwie maksymalnej przewozowości kolei linowej.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, które należy chronić na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim. Od wielu lat ich najcenniejsze fragmenty są objęte najwyższą prawną formą ochrony. Od ponad stu lat Tatry są także symbolem i swoistym matecznikiem ochrony przyrody w Polsce. Lekceważenie dbałości o dziedzictwo przyrodnicze jest naganne w każdym miejscu, lecz w Tatrach nabiera ono dodatkowego negatywnego, złowrogiego wymiaru.

Sygnatariusze Apelu:

 • Greenpeace Polska
 • Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 • Federacji Zielonych - Grupa Krakowska
 • Liga Ochrony Przyrody Okręg Nowosądecki
 • „Magazyn Obywatel” i Instytut Spraw Obywatelskich
 • Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu Ekologicznego
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
 • Towarzystwo na Rzecz Ziemi

30.11.2007

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Relacja z manifestacji Dość rządów lobby myśliwskiego w naszym kraju