Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Apel w obronie Tatr wystosowany przez ponad stu profesorów do Ministra Środowiska

Apel w obronie Tatr wystosowany przez ponad stu profesorów do Ministra Środowiska, zainicjowany został pod koniec 2002 r., przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot. Naukowcy z tytułem profesorskim (w tym najbardziej znani polscy przyrodnicy) domagali się m.in. niedopuszczenia do zwiększenia przepustowości kolei linowej na Kasprowym Wierchu oraz zobligowania spółki PKL do finansowania rekultywacji terenów zniszczonych na skutek działania kolei.

Sekretariat apelu:
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Sz. P. Stanisław Żelichowski
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Jako przedstawiciele świata polskiej nauki pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na tym bardzo cennym przyrodniczo obszarze, uznanym za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, którego kompleksową ochronę postulowano już w XIX wieku i który jest symbolem ochrony przyrody w Polsce, mają obecnie miejsce niepokojące zjawiska, prowadzące do dewastacji środowiska przyrodniczego.

Mamy na myśli przede wszystkim proces wdrażania pomysłu zwiększenia przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Pod pretekstem niezbędnej modernizacji, spółka zarządzająca kolejką zamierza zwiększyć dwukrotnie przepustowość tej inwestycji, ze 180 do 360 osób/godz. Oznacza to, że w samo serce Tatrzańskiego Parku Narodowego, na najcenniejsze obszary przyrodnicze będzie wwożonych w skali roku ok. 1 miliona osób, co jeszcze bardziej zwiększy i tak już ogromną antropopresję na te tereny. Obecnie funkcjonująca kolejka, nota bene wybudowana wbrew stanowisku przyrodników i środowisk ochroniarskich, prowadzi do bardzo brutalnej ingerencji w ekosystem TPN-u. Jej rozbudowa i zwiększenie przepustowości będzie oznaczać tylko i wyłącznie jeszcze większe straty w przyrodzie. To wszystko zaś odbywa się na terenie objętym najwyższą w polskim prawie formą ochrony. Tymczasem na takim właśnie obszarze ochrona przyrody powinna mieć absolutne pierwszeństwo.

Zaniepokojeni już zaistniałymi faktami - wśród których są zgoda Rady TPN na zwiększenie przepustowości kolejki, brak sprzeciwu dyrektora TPN Pawła Skawińskiego wobec tego procederu, brak zdecydowanych kroków Pańskiego resortu, by powstrzymać te negatywne tendencje, posługiwanie się w przygotowaniach procesu modernizacji kolejki przestarzałymi danymi (sprzed 7 lat!) dotyczącymi oddziaływania tej inwestycji na przyrodę - zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie natychmiastowych i skutecznych kroków w celu zapobieżenia zwiększeniu przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch i jakiejkolwiek rozbudowie infrastruktury turystycznej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, będącego jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce.

Apelujemy do Pana o:

 • niedopuszczenie do zwiększenia przepustowości kolejki,
 • zobligowanie użytkownika kolejki - firmy Polskie Koleje Linowe S.A. do pokrycia kosztów wszelkich prac związanych z rekultywacją środowiska zniszczonego na skutek funkcjonowania kolejki,
 • zainicjowanie opracowania przez specjalistów-przyrodników kompleksowego raportu omawiającego rzeczywiste skutki funkcjonowania kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz podanie tych ustaleń do publicznej wiadomości.

Z poważaniem

 • Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, były minister ochrony środowiska
 • Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Prof. dr hab. Roman Andrzejewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. dr hab. Janusz Bogdanowski, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Jan Szczepański, Instytut Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Mieczysław Górny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. Janusz B. Faliński, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Simona Kossak, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Prof. dr hab. Romuald Olaczek, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr Henryk Skolimowski, Towarzystwo Przyjaciół Filozofii Ekologicznej
 • Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Jan Turowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. dr hab. Zbigniew T. Wierzbicki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Marian Banaś, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Paweł Brzuski, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Stanisław Cabała, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Prof. dr hab. Danuta Danek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Adam Dolnicki, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Lubomira Domka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Edward Feliksik, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Michał Gruszczyński, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. Wojciech Górecki, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Aleksander Herczek, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kaźmierczak, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zenobia Knakiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Kira Kobak, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Barbara Krwawicz, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maciej Kujawski, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Władysław Lasoń, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Jerzy Lefeld, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Ireneusz Lipiarski, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Paweł Migula, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Mirowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • Prof. dr hab. Florian Nieuważny, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Józef Niweliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Barbara J. Oleksyn, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Michał Pohoski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Augustyn Ponikiewski, Zakład Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Wiktor Preżdo, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zygmunt J. Przychodzeń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. Edward Rużyłło, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Prof. dr hab. Lech Ryszkowski, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Prof. dr hab. Ryszard Wiktor Schramm, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Siciński, Collegium Civitas
 • Prof. dr hab. Małgorzata Skrzypczyńska, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Irena Szumiel, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Prof. dr hab. Andrzej Święcicki, Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. Stefan Wesołowski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Stanisław Więckowski, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. Stanisław Wika, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Aleksander Winiecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. Wacław Wojciechowski, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Zofia Zachwiejowa, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Waldemar Żukowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Stefan Żynda, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr Józef Prończuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr Halina Skibniewska, Politechnika Warszawska
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Cichoń, Politechnika Krakowska
 • Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Czyżewska, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. nadzw. dr hab. Marek Jóźwiak, Akademia Świętokrzyska
 • Prof. nadzw. dr hab. Leszek Kucharski, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Marciniak, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Stefan Niesiołowski, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Janusz Hereźniak, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Ludwik Lipnicki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Bogdan Olszowski, Politechnika Krakowska
 • Prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Nowak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. Seweryna Wysłouch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Do wiadomości otrzymują:

 • Państwowa Rada Ochrony Przyrody
 • Krajowy Zarząd Parków Narodowych
 • Wojewoda Małopolski
 • Urząd Miasta Zakopane
 • Tatrzański Park Narodowy
 • Polskie Koleje Linowe
 • Media

10.12.2002