Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Anty-zaproszenie dla Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 18 stycznia Polskie Koleje Linowe planują oficjalne otwarcie kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Uroczystość tą ma uświetnić Pańska obecność. W związku z tym faktem, kierując się troską o godność urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, apelujemy do Pana o rezygnację z udziału w tym wydarzeniu.

Zgodnie z zapisami Konstytucji RP, Prezydent stoi na straży praworządności oraz podstawowych wartości, do których z pewnością należy dbałość o dziedzictwo narodowe, jakim są Tatry. Są one symbolem dziedzictwa kulturowego i bezcennym skarbem przyrodniczym.

Rozbudowa kolei na Kasprowy Wierch stanowi niebezpieczny precedens w skali kraju oraz jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym w Polsce (Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat Biosfery, obszar Natura 2000), która została przeprowadzona bez zbadania jej wpływu na przyrodę Tatr. Niekwestionowany jest fakt, iż inwestycja ta niesie ogromne zagrożenie dla przyrody Tatr.

Decyzja o rozbudowie kolei została podjęta z pominięciem głosu społecznego przy wyraźnym sprzeciwie wielu instytucji oraz autorytetów naukowych, takich jak:

  • Komitet Ochrony Przyrody PAN,
  • Państwowa Rady Ochrony Przyrody,
  • Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody Województwa Małopolskiego,
  • Wybitne autorytety naukowe (List otwarty do Ministra Środowiska 105 wybitnych przyrodników z tytułem profesorskim),
  • Kluczowe organizacje ekologiczne

Co najważniejsze, inwestycja ta została wybudowana z pominięciem prawa krajowego i unijnego:

  • już dwie kluczowe decyzje w sprawie rozbudowy kolei linowej podjęte przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszko zostały uchylone przez sąd administracyjny i uznane za bezprawne,
  • toczą się kolejne postępowania sądowe mające na celu wyjaśnienie zgodności procesu inwestycyjnego z prawem,
  • Komisja Europejska oraz Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego przyjęły skargę organizacji społecznych oraz badają zgodność przeprowadzenia tej inwestycji z prawem Unii Europejskiej,
  • w grudniu 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwstawił się pominięciu głosu opinii społecznej i łamaniu prawa - wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji, która pozwoliła na rozbudowę kolei linowej na Kasprowy Wierch.

Nietaktem ze strony Polskich Kolei Linowych jest zorganizowanie obchodów oficjalnego otwarcia, a przede wszystkim zaproszenie Pana na to wydarzenie, gdyż inwestycja ta stanowi dowód na ignorowanie prawa, pomijanie głosu opinii społecznej i braku dbałości o bezcenne dziedzictwo narodowe, jakim jest przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Tatry, podobnie jak Wawel i Zamek Królewski w Warszawie, są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym. Od ponad stu lat są także symbolem i swoistym matecznikiem ochrony przyrody w Polsce. Lekceważenie dbałości o dziedzictwo przyrodnicze jest naganne w każdym miejscu, lecz w Tatrach nabiera ono szczególnie negatywnego, złowrogiego wymiaru.

Dlatego też pojawienie się Pana osoby byłoby dowodem na akceptowanie tego, w jaki sposób doszło do realizacji tego przedsięwzięcia.

Warto przypomnieć jeszcze, że Tatry są częścią polskiej kultury. Tytus Chałubiński, Stanisław Witkiewicz, Jan Kasprowicz, Kazimierz Tetmajer zachwycali się Tatrami i bronili ich przed byle jaką cywilizacją i nieokiełznanym konsumeryzmem. Również Papież Jan Paweł II, 5 czerwca 1997 r. nad Morskim Okiem, apelował o dołożenie wszelkich starań w celu ochrony Tatr, mówiąc słowa „Pilnujcie tej ziemi, tej przyrody…”.

Wyrażamy nadzieję, że dołączy Pan do grona tych wielkich Polaków i zrezygnuje z uczestnictwa w tym wydarzeniu, dając wyraz sprzeciwu wobec łamania prawa i niszczenia bezcennych wartości dziedzictwa narodowego.

Z poważaniem
w imieniu Koalicji Ratujmy Karpaty
Radosław Ślusarczyk