Dolina Rospudy - opinie eksperckie

Poniżej prezentujemy opinie eksperckie, raporty, stanowiska dotyczące Doliny Rospudy.

Stanowiska Państwowej Rady Ochrony Przyrody w sprawie Doliny Rospudy oraz korytarza Via Baltica:

Opinie i stanowiska dotyczące pozwolenia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa wydanego w 2005 roku:

Opinie i stanowiska w sprawie utworzenia strefy ochronnej miodokwiatu krzyżowego w Dolinie Rospudy:

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie