Menu główne:

Jesteś tutaj: Działania / Oddajcie parki narodowi – Inicjatywa ustawodawcza

Oddajcie parki narodowi – Inicjatywa ustawodawcza

Krzysztof A. Worobiec w czasie prezentacji ustawy. Fot. Czesław Okołowicz

Krzysztof A. Worobiec w czasie prezentacji ustawy. styczeń 2012 r. Fot. Czesław Okołowicz

23 stycznia 2013 r. odbyło się 7. posiedzenie podkomisji sejmowej. Przebieg spotkania nie odbiegał w zasadzie od poprzednich. W czasie spotkania poseł Eugeniusz Czykwin (SLD) złożył wniosek formalny, by resort środowiska przedstawił po raz kolejny analizę społeczno-ekonomiczną skutków utworzenia i powiększenia parków narodowych wymienionych w strategii rządowej – Mazurskiego, Jurajskiego i Turnickiego oraz Białowieskiego i Karkonoskiego. Wniosek przegłosowano: 7 posłów było „za”, 1 wstrzymał się. W związku z tym praca podkomisji została zawieszona na 4 miesiące. Do dzisiaj jednak nie podjęto żadnych działań w tym temacie, pomimo że minęło już 2 i pół roku...

Obywatelski projekt ustawy w Sejmie – przebieg pracy Sejmu – prace legislacyjne

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody dotyczy znowelizowania przepisów ustawy określających podmioty uprawnione do wydawania opinii na temat projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku narodowego oraz znowelizowania przepisów dotyczących możliwości odwołania dyrektora parku narodowego przed upływem okresu, na jaki został powołany.

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego dotycząca obywatelskiego projektu ustawy

Puszcza Białowieska i inne cenne tereny przyrodniczo czekają na Twoją pomoc. Zmiana zapisów ustawy o ochronie przyrody to szansa dla utworzenia w niedalekiej przyszłości parków narodowych: Mazurskiego, Turnickiego i Jurajskiego oraz powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego.

Zmiana dotyczy przepisów, które uzależniają powołanie lub powiększanie parków narodowych od zgody samorządów lokalnych, co obecnie powoduje, że o dziedzictwie przyrodniczym na skalę kraju, Europy i świata decyduje wąska grupa lokalnych władz. Zmiana ustawy pozwoli na powoływanie parków narodowych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Adam Bohdan, członek Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
tel. 532 284 313; e-mail: podlasie@pracownia.org.pl

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego