Menu główne:

Jesteś tutaj: Edukacja / Edukacja. Projekty zrealizowane / Szkoły dla przyrody

Logo Szkoły dla przyrody

Kampania edukacyjna: Szkoły dla przyrody

W naszych szkołach często gości szeroko rozumiana
ekologia, segregujemy śmieci, sadzimy drzewa, zbieramy baterie, ale czy uczniowie odnajdują swoje miejsce w przyrodzie i dbają o nią właściwie? Czy są w stanie wskazać na najważniejsze wartości przyrodnicze okolicy, czy wiedzą co podlega ochronie i dlaczego oraz jak realizujemy w gminie ideę zrównoważonego rozwoju? A może zauważamy konieczność uchronienia pięknych i cennych zakątków przyrodniczych zanim staną się dzikim wysypiskiem lub parkingiem dla nowopowstałego hipermarketu. Czy wiemy co możemy zrobić, do kogo zwrócić się o pomoc?

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podejmuje szereg działań na rzecz ochrony przyrody, lecz niestety większość z nich to specjalistyczne interwencje prawno-administracyjne dla coraz to większej ilości zagrożonych dewastacją miejsc. Zdając sobie sprawę z faktu, iż najskuteczniejszym obrońcą przyrody jest zawsze ludzkie serce, postanowiliśmy podjąć kompleksowe działania edukacyjne z jednej strony budzące zainteresowanie pięknem lokalnej przyrody i świadomość co do jej wartości, z drugiej uczące podejmowania osobistych działań na rzecz jej ochrony.

Kampania „Szkoły dla przyrody” ma więc na celu pomoc jednostkom oświatowym w zaplanowaniu i przeprowadzeniu kompleksowych działań na rzecz ochrony wartości lokalnej przyrody poprzez wykorzystanie metody dydaktycznej w postaci szkolnego projektu. Metoda szkolnego projektu ochrony przyrody to najskuteczniejsze z narzędzi budowania społecznych i osobistych kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli, a jej efekty ostatecznie służą lokalnemu środowisku społeczno-przyrodniczemu.

Ze względu na fakt, iż praca pedagogiczna z wykorzystaniem tej metody nie należy do najłatwiejszych (ale za to z pewnością do najbardziej satysfakcjonujących) przygotowaliśmy dla nauczycieli serię działań kształcących umiejętność pracy tą metodą (konferencję i sesje warsztatowe), zaprosiliśmy szkoły do współrealizacji wraz z nami 10 modelowych szkolnych projektów ochrony przyrody (pokryliśmy również koszty realizacji tych projektów) oraz przygotowaliśmy pakiet zeszytów ekologicznych nt. ideii, filozofii i metod edukacji ekologicznej. Do pracy na rzecz przyrody przygotowaliśmy również osoby dorosłe w ramach cyklu szkoleń Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Dla ukazania ogromu piękna naszej ojczystej przyrody, ale i jego bezpośrednich zagrożeń, wciąż wędrujemy z wystawą wielkoformatowej fotografii przyrodniczej (największych polskich fotografików przyrody) pn.: „Dzika Polska” i w otoczeniu pięknych zdjęć prowadzimy warsztaty edukacyjne dla uczniów.

Działania w ramach Kampanii podjęliśmy w listopadzie 2008 r. i potrwają one do września 2010 r. Kampania realizowana jest w ścisłej współpracy z kadrą Wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska oraz Pedagogiki i Psychologii oraz Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. Udział odbiorców Kampanii we wszystkich jej działaniach jest nieodpłatny, gdyż sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje nt. Kampanii „Szkoły dla przyrody” znajdą Państwo w broszurze informacyjnej (pdf).

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt „Szkoły dla przyrody. Poznaję, szanuję, chronię – kampania promująca szkolne projekty ochrony najważniejszych wartości lokalnej przyrody” realizowany obecnie przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego