Zgromadzenie Wszystkich Istot

Zgromadzenie Wszystkich Istot jest szczególną formą warsztatu dedykowanego przyrodzie. Jego twórcami są Joanna Macy i John Seed – aktywiści ekologiczni i liderzy ruchu głębokiej ekologii. Na tle innych propozycji warsztatowych Zgromadzenie wyróżnia się tym, że oparte jest na inspiracjach zaczerpniętych z tradycji ludów pierwotnych jednocześnie nawiązując do współczesnej psychologii i filozofii głębokiej ekologii.


Termin

Na razie brak nowych terminów.


Zapisy

Zainteresowanych Zgromadzeniem prosimy pisać na adres: [email protected]


Koszt

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Przed warsztatami prosimy o wpłatę za noclegi (40 zł/noc) oraz za obiady (20 zł/dzień).


Dla kogo warsztat?

Uczestnikiem warsztatu może być każda dorosła osoba, dla której świat przyrody jest ważny. Zgromadzenie Wszystkich Istot jest szczególnie cennym doświadczeniem dla osób pracujących już dla przyrody. Dzięki uczestnictwu w zajęciach można bowiem znaleźć głębszą motywację do działań pro środowiskowych, odkryć swoje miejsce w sieci życia i sprawić, że praca na rzecz dobra wspólnego stanie się pełniejsza, dojrzalsza oraz bardziej satysfakcjonująca.


Tematyka zajęć

Zgromadzenie Wszystkich Istot jest szczególną formą warsztatu dedykowanego przyrodzie. Jego twórcami są Joanna Macy i John Seed – aktywiści ekologiczni i liderzy ruchu głębokiej ekologii. Na tle innych propozycji warsztatowych Zgromadzenie wyróżnia się tym, że oparte jest na inspiracjach zaczerpniętych z tradycji ludów pierwotnych jednocześnie nawiązując do współczesnej psychologii i filozofii głębokiej ekologii.

Celem warsztatu jest odkrycie własnych głębokich związków ze światem przyrody, doświadczenie jedności życia na planecie, a tym samym przełamanie ograniczającego antropocentryzmu.


Jak wygląda praca na szkoleniu

Uczestnicy warsztatu zapraszani są do różnych procesów mających charakter ćwiczeń psychologicznych, rytuałów czy medytacji. W centrum tych aktywności jest przyroda stopniowo odkrywana i doświadczana w różnorodny sposób. Zgromadzenie nie jest jednak warsztatem przyrodniczym, gdyż najistotniejszym aspektem jest weryfikacja własnej relacji ze światem naturalnym i wzbudzenie motywacji do działań na jego rzecz.

Praca warsztatowa opiera się na trzech zasadniczych elementach: rozpoznaniu i doświadczeniu sytuacji kryzysowej, przeżyciu punktu zwrotnego i rozwijaniu motywacji do działań dla przyrody.


Prowadzący

Mirela Pawlikowska – członkini Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami aktywistów, działaczy i pracowników NGO. Uwielbia prowadzić treningi interpersonalne, warsztaty „Antykariera” oraz warsztaty z głębokiej ekologii. Z wielką pasją prowadzi warsztaty wegetariańskie „Gotowanie z Miłością”.

Mieszko Stanisławski – przewodnik po dzikiej przyrodzie, filozof, muzyk, fotograf. Prowadzi warsztaty rozwojowe, wyprawy poza szlakami i odosobnienia medytacyjne w dzikiej przyrodzie pod wspólną nazwą „Bycie w Lesie”. Choć większość czasu spędza w rodzimych lasach, w poszukiwaniu mądrości podróżuje po świecie, od amazońskiej dżungli po Syberię i Himalaje, ucząc się od tamtejszych nauczycieli. Stara się, aby jego praca była z pożytkiem dla dobra wszystkich istot.

Zgromadzenie Wszystkich Istot