Menu główne:

Jesteś tutaj: Edukacja / Wprowadzenie

Działalność edukacyjna Pracowni

Będziemy chronić tylko to, co kochamy; Będziemy kochać tylko to, co rozumiemy; Będziemy rozumieć tylko to, co poznamy
Dr Baba Dioum, obrońca przyrody z Senegalu

Jednym z filarów działalności Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest edukacja ekologiczna. Realizowana od początku jego istnienia skierowana jest głównie do specjalistycznych grup odbiorców – nauczycieli i edukatorów ekologicznych, urzędników w instytucjach państwowych zajmujących się kwestiami ochrony przyrody i środowiska, planistów i projektantów, wreszcie aktywistów ekologicznych chcących skutecznie przeciwdziałać niszczeniu środowiska.

Przez ćwierć wieku zrealizowaliśmy ponad tysiąc różnego rodzaju zajęć, warsztatów, wykładów edukacyjnych na terenie całego kraju i za granicą, prowadzimy Stację Edukacji Ekologicznej (w latach 90. w Dolinie Wapienicy, od 2001 r. w Bystrej k. Bielska-Białej). Cześć działań edukacyjnych ma charakter cykliczny, jak realizowane od 1996 r. szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych czy realizowany od 1989 r. warsztat Zgromadzenie Wszystkich Istot – oba będące, unikatowymi na rynku edukacyjnym, autorskimi projektami Stowarzyszenia.

Opublikowaliśmy również kilkanaście książek i poradników dotyczących edukacji ekologicznej – wśród nich są tak różne od siebie publikacje, jak kierowane do aktywistów „Dzikie, piękne, ginące… jak skutecznie bronić przyrody. Materiały sieci Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych” (Bielsko-Biała, 1998), „W obronie Ziemi” (Bielsko-Biała, 1995); do nauczycieli i edukatorów „Zeszyty ekologiczne” (Bystra, 2010); czy do projektantów i planistów „Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” (Warszawa, 2010), „Poradnik ochrony płazów” (Bystra, 2011). Bardzo często tematykę edukacji ekologicznej podejmujemy również na łamach Miesięcznika Dzikie Życie.

Prowadzimy edukację ekologiczną w sposób różnorodny, ale ukierunkowany na budzenie szacunku dla wszelkich form życia, zwracamy uwagę na sieć powiązań i zależności w przyrodzie. Motywujemy do podejmowania działań dla jej ochrony. Staramy się zawsze edukować w taki sposób, aby skutecznie chronić dziką przyrodę. Głównym celem naszej działalności edukacyjnej jest bowiem kształcenie osób zainteresowanych aktywną ochroną przyrody. Jeśli jest Ci z nami po drodze zapraszamy do lektury i współpracy!

Za swoją działalność edukacyjną Pracownia otrzymała liczne nagrody:

- im. Wiktora Godlewskiego za działania i akcje edukacyjne związane z ochroną przyrody, przyznana w 2008 r. Fotografie z uroczystości
- w konkursie Fundacji Kultury „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”
- III nagrodę w konkursie Hawlett Packard „W harmonii z przyrodą” na najlepsze inicjatywy realizowane w latach 2002/03
- od Sasakawa Peace Foundation III nagrodę w konkursie na najlepsze projekty realizowane w roku 2001
- od Fundacji Silesia dla lidera i byłego prezesa stowarzyszenia Andrzeja Korbela za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska
- od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Katowicach dla najlepszej organizacji ekologicznej w woj. śląskim w 2001 roku
- od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Katowicach za osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej w roku 1999
- w kategorii najlepszej organizacji ekologicznej roku 1997 na XI Ogólnopolskim Spotkaniu Ruchu Ekologicznego w Spale „Kolumna '97”
- od Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za kampanię w obronie wilka i rysia w roku 1996
- od fundacji Partnerstwo dla Środowiska za najlepszy projekt, zrealizowany w Polsce w 1995 roku

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego