Dolina Rospudy - dokumenty urzędowe

 1. Inwentaryzacja roślin wzdłuż alternatywnego wariantu – Chodorki (2007)
 2. Inwentaryzacja ptaków na alternatywnym wariancie obwodnicy Augustowa przez Chodorki. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (2007)
 3. Zezwolenie Ministra Środowiska na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi w okresie 1 marca – 31 lipca każdego roku (20.02.2007) | PDF, 605,4 kB
 4. Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Augustowie (31.01.2007) | jpg, 781,3 kB
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy Nowinka (05.12.2006) | jpg, 592,4 kB
 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa (18.10.2006) | PDF, 44,7 MB
 7. Jerzy Polaczek do Parlamentarzystów Podlaskich (30.05.2006)
  Część 1 | jpg, 720,1 kB Część 2 | jpg, 907,9 kB
 8. Wojewódzki Konserwator Przyrody ws. strefy ochronnej miodokwiatu krzyżowego (26.04.2006)
  Część 1 | jpg, 264,6 kB Część 2 | jpg, 160,7 kB
 9. Minister Środowiska. Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia przekroczenia doliny rzeki Rospudy w formie tunelu drogowego (21.04.2006) | PDF, 9 MB
 10. Mapa ewidencyjna gruntów – załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – arkusz 2 (15.11.2005) | jpg, 4,4 MB

Pracownia na YouTube

W obronie Rospudy

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie