Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi

Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi. Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii

Iwona Kukowka
Bystra 2007
52 strony, format A4

W poradniku metodycznym „Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi. Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii” we wstępie autorka pisze: „Potrzebujemy ekologii radości i wrażliwości, gdyż nie da się kochać i szanować domu, jeżeli nie poczujemy się jego częścią ani też, gdy jawi się nam on jako zagrożenie”.

Poradnik zawiera m.in. scenariusze zajęć edukacji ekologicznych.