PRACOWNIA 23.11.2008

Kolejny sukces w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch

18 listopada 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 14 maja 2007 r. w sprawie uchylenia decyzji Ministra Środowiska o nie dopuszczeniu organizacji ekologicznych (Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego) do toczącego się postępowania w sprawie wydania zezwolenia na odstąpienie od zakazu rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. NSA tym samym przyznał rację organizacjom ekologicznym.

Przypomnijmy w dniu 23 czerwca 2006 r. Minister Środowiska Jan Szyszko wydał postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznych (Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego) na prawach strony do toczącego się postępowania w sprawie wydania nowego zezwolenia na odstąpienie od zakazu rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w terenie Parku Narodowego.

Co istotne zaledwie dzień później po pozbyciu się organizacji ekologicznych (24 czerwca 2006 r.) były Minister Środowiska Jan Szyszko wydaje drugą decyzję zezwalająca na modernizację ze zwiększoną przewozowością do 360 osób na godzinę zimą oraz nakłada obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczych na inwestora. W dniu 26 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym uchylił decyzję Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2006 r. uznając ja za zupełnie bezpodstawną. W chwili obecnej wyrok jest prawomocny.

Uchylenie decyzji Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2006 r. oznacza, że obowiązuje pierwsza decyzja Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2006 r., która określa warunki zezwolenia na realizację przedsięwzięcia pod warunkiem m.in. że przepustowość kolei linowej wynosi 180 osób na godzinę, tak w sezonie zimowym, jak i letnim.

Obecnie Polskie Koleje Linowe Sp. z o. o. użytkują kolej linową Kuźnice-Kasprowy Wierch z przepustowością określoną w pozwoleniu na budowę. Stan faktyczny jest więc jawnie sprzeczny z obowiązującą decyzją Ministra zezwalającą na przepustowość na poziomie 180 osób/godz. przez cały rok. Dlatego konsekwentnie będziemy domagać się wydania nowego pozwolenia na budowę i respektowania postanowienia Ministra z 8 maja 2006 r.

Dziś wiadomo, że obie wydane decyzje przez byłego Minister Środowiska były złamaniem prawa, były uznaniowe, bez podstaw prawnych oraz merytorycznych. A co najważniejsze w procesie rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch definitywnie pozbawiły możliwości zapewnienia interesu społecznego przez organizacje społeczne oraz przedstawienia argumentów kluczowych dla ochrony polskiej przyrody instytucji naukowych takich jak: Państwowej Rady Ochrony PrzyrodyPrzewodniczącego Rady Ochrony Przyrody woj. Małopolskiego, Rady Naukowej TPN, wybitnych autorytetów naukowych (List otwarty do Ministra Środowiska 79 wybitnych przyrodników z tytułem profesorskim).

Kolejny wyrok NSA z 18 listopada 2008 r. potwierdza zarzuty stawiane przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, że rozbudowa kolei linowej została podjęta wbrew obowiązującemu prawu oraz z pominięciem głosów społeczeństwa. Należy podkreślić, że wyrok z 18 listopada br. nie kończy spraw sadowych. Wciąż czekają na rozstrzygnięcie sprawy przed Komisją Europejską oraz przed WSA skargi Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa:
Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj więcej: