PRACOWNIA 29.01.2016

Dziękujemy za Twój 1%. Zobacz, na co przeznaczyliśmy otrzymane pieniądze

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od ponad 25 lat stoi na straży polskiej przyrody i pilnuje przestrzegania prawa, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i całych ekosystemów. Jesteśmy organizacją społeczną, niezależną od instytucji państwowych, politycznych czy religijnych. Nie przyjmujemy pieniędzy od podmiotów, których działania ingerują w stan środowiska naturalnego. Swoją pracę na rzecz przyrody finansujemy z darowizn i dotacji, a istotnym wsparciem naszych działań są środki z 1%. Dzięki nim możemy być niezależni i bezkompromisowo chronić dzikie życie.

W ubiegłym roku z 1% otrzymaliśmy 108 269,75 zł. Te pieniądze spożytkowaliśmy na:

  1. Ochronę dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia, m.in. dzięki naszym staraniom powstała strefa transgranicznej ochrony i ograniczono liczbę polowań na wilka na Słowacji.
  2. Ochronę korytarzy ekologicznych oraz minimalizację negatywnego oddziaływania inwestycji drogowych na faunę, m.in. dbaliśmy o to, by powstały przejścia dla zwierząt, stworzyliśmy jedyny w Polsce portal tematyczny korytarze.pl, prowadziliśmy punkt konsultacyjny dla projektantów.
  3. Ochronę miejsc przyrodniczo cennych – podjęliśmy kilkadziesiąt interwencji, m.in. w Beskidach, pilnowaliśmy przestrzegania prawa, uczestniczyliśmy w procesach sądowych, nagłaśnialiśmy nieprawidłowości, m.in. w sprawie budowy ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu, dewastacji Gorców czy zamachu na własność prywatną i parki krajobrazowe [czytaj] oraz [czytaj].
  4. Wydaliśmy 10 numerów Miesięcznika Dzikie Życie, który jest jedynym w Polsce pismem, odważnie, dociekliwie i bez pardonu opisującym problemy niszczenia i ochrony przyrody.
  5. Zainicjowaliśmy akcję „Polowania nie dla dzieci” i zbieraliśmy podpisy pod petycją w sprawie wprowadzenia zakazu udziału najmłodszych w krwawym hobby dorosłych.
  6. W ramach akcji „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych” kontynuowaliśmy promocję turystyki przyrodniczej w Puszczy Białowieskiej.
  7. Monitorowaliśmy działania władz wszelkich szczebli oraz inwestorów, np. w kwestii nowelizacji prawa łowieckiego, odstrzału dzików czy planowanej wycinki alei drzew przy drodze z Bystrej do Mesznej.
  8. W prowadzonej przez nas Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej zorganizowaliśmy liczne warsztaty i spotkania, m.in. Zgromadzenia Wszystkich Istot, szkolenia Strażnicy Klimatu czy Ukraińsko-Polskę Szkołę Ochrony Przyrody.

W 2016 roku kontynuujemy pracę dla dzikiej przyrody. Stoimy na straży Puszczy Białowieskiej, interweniujemy w sprawie budowy drogi S-7 w Skarżysku-Kamiennej, zajmujemy się bulwersującą sprawą skłusowanego i oskórowanego wilka w Bieszczadach. Nasze starania są możliwe także dzięki zaufaniu tych, którzy wspierają nas 1%. Dziękujemy!

Więcej o 1% czytaj na http://jeden-procent.pracownia.org.pl

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329, e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych, 2015