Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zwycięstwo dla łosi!

DODANE: 6-7-2014

los-fot-lukasz-koba.jpg

Minister Środowiska zawiesza prace nad wznowieniem odstrzału. Po niecałym miesiącu od zakończenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia moratorium na łosie, minister środowiska oficjalnie poinformował o zawieszeniu prac nad projektem. Jako przyczynę takiej decyzji wskazał wątpliwości społeczeństwa dotyczące metod liczenia populacji łosi.

Jednocześnie minister informuje, że weryfikacja stanu populacji powinna być przeprowadzona przed końcem łowieckiego roku gospodarczego (31 marca 2015 r.). Przynajmniej do tego momentu wstrzymane zostaną dalsze prace nad rozporządzeniem.

Decyzja ta była reakcją na szereg negatywnych opinii (m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody), które spłynęły do ministerstwa po konsultacjach w sprawie projektu rozporządzenia. Stanowisko w tej sprawie zajęła również koalicja „Niech Żyją!”. Niezależnie od głosów zabranych w konsultacjach, pod internetowymi petycjami w obronie łosi podpisało się ponad 54 tysiące osób, dając tym samym wyraźny sygnał sprzeciwu wobec ministerialnych planów i wobec takiej formy gospodarowania populacjami zwierząt w Polsce.

Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Radosław Ślusarczyk komentuje tę sytuację: „Decyzja ministra jest racjonalna i odpowiada wnioskom przygotowanej na zlecenie ministerstwa w 2011 r. za ok. 700 000 tys. złotych Strategii ochrony tego gatunku”.

Odnosząc się do argumentacji ministerstwa, dodaje: „Rzetelne szacowanie stanu populacji dziko żyjących zwierząt jest powszechnym problemem dla zarządców lasów, np. RDLP Krosno w 2013 r. wykazała na swoim terenie więcej osobników rysia niż według badań naukowych żyje w całej Polsce. To niestety nieodosobniony przykład. Podejmowanie decyzji bez solidnych podstaw merytorycznych jest niedopuszczalne. Oczekujemy, że kolejne liczenia łosi będą prowadzone przez niezależnych pracowników naukowych, a nie przez grupy interesu bezpośrednio zainteresowane odstrzałem”.

8 lipca odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji ekologicznych związanych z akcją na rzecz obrony łosi, z ministrem środowiska, Maciejem Grabowskim. Będzie wśród nich również reprezentant Pracowni. Jak mówi Ślusarczyk: „Zamierzamy dać ministrowi wyraźny sygnał, że akceptujemy jego decyzję, ale będziemy czujnie przyglądać się dalszemu postępowaniu urzędników w tej sprawie”.

Więcej informacji:

Osoba kontaktowa:
Monika Stasiak, tel. 516 827 053
e-mail noldorka@gmail.com