Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stanowisko w sprawie wypowiedzi prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, zamieszczonych na łamach portalu wyborcza.biz

DODANE: 19-12-2013

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prezentuje swoje stanowisko w sprawie wypowiedzi Prezydenta Kielc dotyczących planowanego lotniska w Obicach.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego o ponad 24 letnim stażu. Jako eksperci środowiskowi bierzemy czynny udział w wielu konsultacjach społecznych dotyczących realizacji inwestycji (urządzeń i obiektów) mających wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego.

Dbałość o bezpieczeństwo ludzi jest dla naszego stowarzyszenia kwestią priorytetową. Nie możemy dopuścić, by w imię wyimaginowanych i populistycznych haseł dochodziło do zaniedbań, które w przyszłości mogą skutkować utratą zdrowia i życia ludzi, a także zagrozić zniszczeniem środowiska.

Niestety, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku planowanego lotniska w Obicach, stąd nasze zdecydowane kroki zmierzające do anulowania wadliwej decyzji środowiskowej dla portu lotniczego Kielce.

Nawiązując do wypowiedzi prezydenta Kielc zamieszczonej na łamach gazeta.pl („WSA przeciw miastu. Obice znów odlatują”, 17.12.2013) „/…/ Ochrona środowiska jest dziś bardzo skuteczną bronią. /…/ Jeżeli to stowarzyszenie dostałoby takie zlecenie, nie wiem, jak by się dziś zachowali. Może zrobiliby tak dobrze, że nie musieliby protestować? /…/”, odpowiadamy:

  • Chętnie przyjedziemy i włączymy się w procedury oceny wpływu planowanej inwestycji na zdrowie ludzi i przyrodę. Na razie jednak nie ma o czym rozmawiać, gdyż prace nad nową dokumentacją środowiskową jeszcze się nie rozpoczęły.
  • Ze strony Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego nie padła żadna propozycja w sprawie pomocy przy tworzeniu dokumentacji środowiskowej. Gdyby nawet została złożona to musielibyśmy odmówić, gdyż standardem naszej organizacji jest przejrzystość działania – nie przyjmujemy zleceń prac do inwestorów.

Podkreślamy jednak, że jako eksperci w dziedzinie ochrony przyrody będziemy czynnie uczestniczyć w nowym postępowaniu w ramach procedury udziału społeczeństwa.

Dbając o efektywność wydatkowania środków publicznych zawracamy też uwagę na fakt wygórowanych ambicji lokalnych władz. W pełni zgadzamy się ze stwierdzeniem unijnego komisarza ds. budżetu Janusza Lewandowskiego, który mówił „zostaniemy odebrani jako przykład kraju, który dostał najwięcej, ale jednocześnie nieracjonalnie obchodzi się z wielką kopertą narodową. Przykładem tego już dzisiaj są nasze nadmierne ambicje w zakresie lotnisk. Mamy chyba nieco za dużo inicjatyw w zakresie lotnisk jak na kraj o takim natężeniu ruchu pasażerskiego i cargo” („Ważny głos ws. lotnisk takich jak Obice. 'Nadmierne ambicje'”, gazeta.pl, 12.11.2013).

Obecne wydatkowanie pieniędzy na port lotniczy przez Miasto Kielce uważamy za przedwczesne. Konieczne jest podjęcie dyskusji o odpowiedzialności za już wydane pieniądze na ten cel.

Żyjemy w państwie prawa i uważamy, że decyzje niezależnych sądów należy respektować. Nie może mieć miejsca sytuacja, gdy z decyzjami sądów się dyskutuje, używając populistycznych określeń, jak choćby tych użytych przez prezydenta Kielc „Ochrona środowiska jest dziś bardzo skuteczną bronią” („WSA przeciw miastu. Obice znów odlatują”, gazeta.pl, 17.12.2013). Taka wypowiedź w ustach przedstawiciela władz jest wysoce niestosowna. Podkreślamy – nie zostały spełnione wymagane standardy, decyzja została wydana niezgodnie z prawem, a to w konsekwencji doprowadziło do jej uchylenia. Ten fakt potwierdzają dwie instytucje państwowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Niedawny wyrok WSA potwierdził zasadność argumentów podnoszonych wcześniej przez Stowarzyszenie oraz GDOŚ.

Przypominamy, że ochrona środowiska jest wartością konstytucyjną Rzeczpospolitej Polskiej, zaś w całej Unii Europejskiej realizowana jest z dużą starannością. W związku z ogromnym znaczeniem ochrony środowiska w UE przygotowanie dokumentacji środowiskowej jest kluczowe. Tym bardziej nie możemy zgodzić się i dopuścić do niemerytorycznej i populistycznej dyskusji.

Od dbałości o środowisko zależy jakość naszego życia. Musi to wiedzieć również przedstawiciel lokalnej władzy i robić wszystko, aby wysokie standardy ochrony środowiska były zachowane. Na tym, w końcowych rozrachunku, skorzystają – i środowisko, i ludzie.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot istnieje od początków wolnej, demokratycznej Polski. Przez te wszystkie lata aktywnie budujemy społeczny ruch ochrony przyrody. Dzięki naszym działaniom udało się m.in. poszerzyć Białowieski Park Narodowy, ochronić drapieżniki, rozpropagować ideę budowania przejść dla zwierząt poprawiając przez to bezpieczeństwo użytkowników dróg i autostrad. Za swoją działalność byliśmy wielokrotnie nagradzani m.in. przez instytucje państwowe.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: