Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych” – nowa książka Pracowni

DODANE: 26-2-2012

paragrafy-kadr.jpg

Publikacja autorstwa Marioli Mroczki, Kariny Nowickiej-Kudłacz, Krzysztofa Okrasińskiego, Radosława Ślusarczyka to praktyczne kompendium wiedzy w zakresie wiedzy prawniczej dotyczącej działań prewencyjnych i naprawczych związanych z ochroną środowiska (w tym – przyrody) w procesie inwestycyjnym oraz działań związanych ze szkodami w środowisku.

Poradnik przeznaczony jest dla osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy prawniczej, które dopiero rozpoczynają aktywność w dziedzinie interwencji na rzecz ochrony środowiska i nie zawsze orientują się w kompetencjach poszczególnych organów administracji czy w innych podstawowych zagadnieniach.

Publikacja podejmuje tematy ograniczające się do wybranych działań prewencyjnych i naprawczych związanych z ochroną środowiska (w tym – przyrody) w procesie inwestycyjnym oraz działań związanych ze szkodami w środowisku. Ze względu na cel publikacji, skoncentrowano się na wybranych aspektach uczestnictwa w postępowaniach dotyczących ochrony przyrody. Spośród postępowań planistycznych przedstawiony jest udział w konsultacjach społecznych, towarzyszących opracowywaniu i zatwierdzaniu dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku postępowań administracyjnych omówione są procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Prócz tego, uwzględniono aspekty związane z zapobieganiem i naprawą szkód w środowisku.

Poradnik zawiera również omówione studia przypadku: Kowary – przebieg postępowania OOŚ, Czarny Groń – szkoda w środowisku i samowola budowlana, Stóg Izerski – szkoda w środowisku, Małdyty – wycinka przydrożnej alei drzew, Kicarz – odmowa udzielenia informacji publicznej.

„Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych” autorstwa Marioli Mroczki, Kariny Nowickiej-Kudłacz, Krzysztofa Okrasińskiego, Radosława Ślusarczyka można w całości pobrać ze strony Pracowni.

Treść publikacji jest dostępna jedynie na stronie Pracowni [pdf, 3,1 MB]Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Publikacja powstała w ramach projektu „Kampania edukacyjna Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.WFOŚ w Katowicach
Przygotowanie i druk publikacji dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.