Zapiski z Piaszczystej Krainy

Zapiski z Piaszczystej Krainy

Aldo Leopold
Bystra 2004
282 strony

Publikacja niedostępna

Książka amerykańskiego leśnika, przyrodnika, naukowca, doradcy ONZ ds. ochrony przyrody, jednego z prekursorów filozofii ekologicznej, twórcy „etyki ziemi”. W zgodnej oceny krytyków jest jedną z najważniejszych rozpraw poświęconych ochronie przyrody i relacjom człowieka ze środowiskiem naturalnym. „A Sand Country Almanac” pierwotnie ukazała się w 1949 roku, to jej pierwszy polski przekład.

Leopold pisze „Podobnie jak wiatr i zachody słońca, także dzikie rośliny i zwierzęta były traktowane jako coś zupełnie oczywistego do czasu, kiedy postęp cywilizacyjny zaczął je niszczyć. Teraz stoimy przed pytaniem, czy coraz wyższy „standard życia” wart jest swojej ceny płaconej w ty, co naturalne, dzikie i wolne. Dla nas, którzy stanowimy mniejszość, okazja zobaczenia dzikich gęsi znaczy więcej niż możliwość oglądania telewizji, zaś szansa na znalezienie sasanki jest prawem równie niezbywalnym, jak wolność wypowiedzi”.

Mówi prof. Arne Naess

Nie mamy czasu na pesymistyczne hasła, niebezpieczne bagatelizowanie problemu, bo to woda na młyn orędowników bierności.

Prof. Arne Naess

[w:] „Głęboka ekologia na XXII wiek”, z wykładu Arne Naessa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz z 28 kwietnia 1992 r. Pierwotnie zamieszczone w czasopiśmie „The Trumpeter” vol. 9.2, 1992

Tradycja ochrony przyrody

Tylko samotnie wkraczając w ciszę, bez bagażu, można dostać się do serca dziewiczego obszaru. Wszystkie inne podróże to tylko zwyczajny kurz, hotele, walizki i zgiełk.

John Muir

jeden z pierwszych rzeczników ochrony dzikiej przyrody w Stanach Zjednoczonych