W obronie ziemi. Radykalna edukacja ekologiczna

W obronie ziemi. Radykalna edukacja ekologiczna

Janusz Korbel, Marta Lelek
Bielsko-Biała 1995
124 strony, format A5

Publikacja niedostępna

Książka o radykalnej edukacji ekologicznej, kampaniach prowadzonych dla ochrony dzikiej przyrody, filarach ekologii (głęboka ekologia, bioregionalizm, ekofeminizm, ekopsychologia), ekologii płytkiej i głębokiej, roli rytuału w obronie przyrody, zielonych pieniądzach, mediach oraz związkach człowieka z lasem. Publikacja dokumentuje aktywność Pracowni w pierwszej połowie lat 90, zawiera dużą ilość fotografii.

Autorzy książki we wstępie napisali „...nie ma to być wyważone wypracowanie na temat ekologii, lecz żywy głos w dyskusji jak najskuteczniej ratować matkę Ziemię”. Treść książki, pomimo upływu wielu lat, wciąż bardzo aktualna.

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"