Rosynant. Zeszyty ekologiczne

Rosynant. Zeszyty ekologiczne

Redaktor Naczelny Marek Styczyński
Nowy Sącz
stron od 20 do 52, format A4

Publikacja niedostępna

Pismo poświęcone kulturze ekologicznej wydawane od października 1994 do grudnia 1995 r. przez nowosądecki oddział Pracowni (w sumie ukazało się 10 numerów). Gazeta poświęcona była popularyzacji artystycznych pomysłów osób związanych z oddziałem (m.in. działalności Teatru Dźwięku Atman), kulturze ekologicznej, kampaniom prowadzonym przez oddział (m.in. w obronie Jaworzyny Krynickiej).

Pismo promowało „wszystko, co jawi się autentyczną, pełną harmonii z Naturą kulturą Ziemi”.

Grzegorz Bożek z Miesięcznika Dzikie Życie dla podcastu Praca Przyrodnika