Przyroda nie należy do człowieka

Przyroda nie należy do człowieka. Sylwetka i ekofilozofia Arne Naessa na tle norweskiej filozofii ekologicznej

Magdalena Dziubek-Hovland
Bystra 2004
132 strony, format A5

Publikacja niedostępna

Praca poświęcona życiu i poglądom twórcy głębokiej ekologii – norweskiemu filozofowi prof. Arne Naessowi. Autorka ukazuje filozoficzne i biograficzne podstawy ekofilozofii Naessa, jej związki z innymi tradycjami etycznymi oraz rolę, jaką odegrała ona w tworzeniu głębokiej ekologii.

Całość uzupełniają dwa wywiady z Arne Naessem.