Prawda w sporze o Tatry

Prawda w sporze o Tatry

Tomasz Borucki
Bystra 2004
156 stron, format A5

Książka poświęcona problemowi ochrony Tatr – jednego z najcenniejszych ekosystemów w Polsce. Autor pokazuje, jak w perspektywie historycznej funkcjonował problem ochrony Tatr i jak w obecnych czasach dawne ideały zostały porzucone.

Książka wskazuje, jakie są problemy ekologiczne Tatr i kto jest za nie odpowiedzialny. Obala wiele mitów promowanych przez lobby inwestycyjno-narciarskie. Całość znakomicie udokumentowana, oparta na wielu źródłach i rzetelnej wiedzy.

Międzynarodowa akcja w obronie Tatr, 2002