Nowa wizja lasu

Nowa wizja lasu

Chris Maser
Bystra 2003
290 stron
format A5

Pierwsze polskie wydanie jednej z najważniejszych pozycji spod znaku ekologicznej analizy gospodarki leśnej i „ochroniarskiego” spojrzenia na lasy. Książka przeciwstawia holistyczne i ekologiczne spojrzenie na las i gospodarkę leśną eksploatacyjnym wizjom przemysłu drzewnego i dewastacji terenów leśnych. Książka zawiera ok. 100 fotografii i rysunków.

Chris Maser – przyrodoznawca-badacz ekologii lasów – pisze „Najpierw musimy mieć cechujący się trwałym rozwojem las, jeśli chcemy myśleć o trwałym uzysku jego wytworów, i to w dowolnej postaci – czystego powietrza, dobrej jakości wody, żyznych gleb, surowca drzewnego czy puszczyka plamistego. Rozglądając się po świecie, nie widzę takich lasów, gdyż człowiek masowo je wycina, gdzie to tylko możliwe zastępując lasy szybko rosnącymi plantacjami drzew”.

Kornik w Puszczy Białowieskiej

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza Białowieska, krajobrazy