Małe jest piękne, a duże… dotowane

Małe jest piękne, a duże… dotowane. W jaki sposób nasze podatki przyczyniają się do kryzysu społecznego i ekologicznego

Steven Gorelick
Bielsko-Biała 1999
118 stron, format A5

Publikacja niedostępna

Napisana przez dyrektora programowego ISEC (Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Ekologii i Kultury) rozprawa na temat wpływu rozwoju ekonomicznego na środowisko i społeczeństwo. Gorelick promuje ekonomię małej skali, krytykuje globalne rozwiązania w ekonomii, edukacji i kulturze.

Marcin Popkiewicz o wyzwaniach klimatycznych współczesnego świata