Białe szaleństwo

Białe szaleństwo

Bystra 2006
12 stron
 

Broszura „Białe szaleństwo” wskazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą uprawianie turystyki masowej, na przykładzie narciarstwa zjazdowego. Pokazuje również, jakie możliwości daje realizacja turystyki alternatywnej, ekoturystyki, agroturystyki, turystyki krajobrazowej, przyrodniczej, które w swej istocie nawiązują bezpośrednio do pierwotnej idei turystyki.

Broszura została wydana w ramach projektu "Zagrożona Natura - projektu ochrony bioróżnorodności Karpat, objętych siecią Natura 2000, monitoring szkodliwych inwestycji turystyki masowej".