Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych – edycja 2009

DODANE: 15-12-2008

straznicy-miejsc-przyrodniczo-cennych.jpg

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w szkoleniu Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych – edycja 2009. Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody, które lokalnie starają się chronić miejsca, które są wartościowe pod względem przyrodniczym i kulturowym.

Do 10 stycznia 2009 r. można wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w szkoleniu 12 stycznia zostanie ogłoszona lista uczestników tegorocznej edycji szkolenia Strażników. Po ogłoszeniu listy uczestników tegorocznej edycji SMPC, wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom zostaną przesłane szczegółowe informacje o szkoleniu (szczegółowy program oraz informacje dodatkowe).

Terminy: I część – 22-25 stycznia 2009 r.
II część – 26-29 marca 2009 r.
III część – 23-26 kwietnia 2009 r.

Miejsce: Ośrodek edukacji ekologicznej Pracowni
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra (koło Bielska-Białej)

Część zajęć odbędzie się w terenie.

Kurs Strażnika składa się z cyklu trzech szkoleń, wzajemnie się dopełniających – tylko czynne uczestnictwo w całym cyklu uprawnia do uzyskania certyfikatu i włączenia się do sieci Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Podczas szkoleń będziemy wymagać uczestnictwa we wszystkich trzech szkoleniach (deklaracja uczestnictwa w cyklu szkoleń stanowi kryterium wpisania uczestnika na listę), dyscypliny, czynnego udziału kursantów w szkoleniu, obejmującego prace terenowe, warsztatowe i edukacyjne.

W szkoleniu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Informacje i zapisy pod adresem:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
43-360 Bystra, ul. Jasna 17
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
tel. 33 817 14 68Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szkolenie jest częścią ogólnopolskiego projektu „Szkoły dla przyrody. Poznaję, szanuję, chronię – kampania promująca szkolne projekty ochrony najważniejszych wartości lokalnej przyrody” realizowanego obecnie przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.