Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Warsztaty „Miejsce – Dolina Wapienicy”

DODANE: 1-9-2008

Pocztówka, Przyroda Bielsku-Białej. Fot. Marta Lelek. Zimowy widok na jezioro w Wapienicy. 2000

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na kolejną serię warsztatów terenowych „Miejsce – Dolina Wapienicy”. Warsztaty skierowane są głównie do uczniów bielskich szkół.

Chcąc podzielić się naszymi doświadczeniami, od 1990 roku realizujemy zajęcia w Dolinie Wapienicy, najcenniejszym pod względem przyrodniczym zakątku Bielska-Białej, aby odwołując się do związków, jakie łączą człowieka z przyrodą, w ciekawej i aktywnej formie ukazywać bogactwo lokalnej przyrody, jej zagrożenia, jak również ślady działalności kulturowej człowieka na przestrzeni dziejów. Tegoroczna seria warsztatów została dodatkowo wzbogacona o interesujące zagadnienia etnograficzne, kluczowe dla zrozumienia roli i miejsca człowieka w jego środowisku. Treści warsztatów są dostosowywane do klas biorących w nich udział, tak aby były zbieżne z podstawą programową nauczania i w swych treściach obejmowały odpowiedni materiał kształcenia.

„Pracownia na rzecz Wszystkich Istot bardzo efektywnie współpracuje z władzami samorządowymi miasta Bielska Białej. Z inicjatywy Pracowni przygotowano dokumentacje niezbędną do utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Wapienicy”, jak również wielce znacząca jest systematycznie prowadzona przez Pracownię działalność edukacyjna” – czytamy w informacji Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bielsko Biała mgr. Tadeusza Januchty dotyczącej działalności Pracowni. Od roku 2000 warsztaty „Miejsce – Dolina Wapienicy” odbywają się pod patronatem Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Białej.

Zorganizowaliśmy dotychczas kilkaset zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. Warsztat Las, Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych, Obóz Gaja – Nasz Dom. Organizujemy również wykłady, prelekcje i spotkania dyskusyjne na wyższych uczelniach i w ośrodkach kultury.

Zapraszamy więc do wzięcia udziału w zajęciach, które w sposób znaczący przyczynią się zwiększeniu efektywności i atrakcyjności nauczania, jednocześnie kształtując wiedzę i szacunek w kwestii znaczenia i ochrony naszej Małej Ojczyzny.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba kontaktowa:
Dagmara Stanosz, tel. 698 791 783
e-mail: dagda1@tlen.pl

lub

ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
tel. 33 817 14 68