PRACOWNIA 28.01.2008

Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych – edycja 2008

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w szkoleniu Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych – edycja 2008.

Do 15 lutego można jeszcze wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w szkoleniu. 18 lutego zostanie ogłoszona lista uczestników tegorocznej edycji szkolenia Strażników. Po ogłoszeniu listy uczestników tegorocznej edycji SMPC, wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom zostaną przesłane szczegółowe informacje o szkoleniu (szczegółowy program oraz informacje dodatkowe).

Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych skierowane jest do osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody, które lokalnie starają się chronić miejsca, które są wartościowe pod względem przyrodniczym i kulturowym.

Terminy:

  • I część – 21-24 lutego 2008 r.
  • II część – 24-27 kwietnia 2008 r.
  • III część – 15-18 maja 2008 r.

Miejsce: Ośrodek edukacji ekologicznej Pracowni
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra (koło Bielska-Białej)
Część zajęć odbędzie się w terenie.

Kurs Strażnika składa się z cyklu trzech szkoleń, wzajemnie się dopełniających – tylko czynne uczestnictwo w całym cyklu uprawnia do uzyskania certyfikatu i włączenia się do sieci Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Podczas szkoleń będziemy wymagać uczestnictwa we wszystkich trzech szkoleniach (deklaracja uczestnictwa w cyklu szkoleń stanowi kryterium wpisania uczestnika na listę), dyscypliny, czynnego udziału kursantów w szkoleniu, obejmującego prace terenowe, warsztatowe i edukacyjne.

W szkoleniu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Informacje i zapisy pod adresem:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: [email protected]
43-360 Bystra, ul. Jasna 17
tel. 33 817 14 68


 

Szkolenie jest częścią ogólnopolskiego projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”, realizowanego przez PnrWI i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za szkolenie odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nich wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Puszcza Białowieska