PRACOWNIA 08.12.2014

IV Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody – niezwykła sesja edukacyjna w Bystrej

13-14 grudnia 2014 r. w Stacji Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej odbędzie się niezwykła sesja edukacyjna – IV Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody. Po raz pierwszy w Polsce prezentowane będą tematy ochrony absolutnej, ochrony przyrody na Ukrainie czy zgubnego wpływu wojny na środowisko naturalne. Patronat medialny nad Szkołą objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Miejsce: Bystra k. Bielska-Białej, Stacja Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Termin: 13-14 grudnia 2014 r.
Początek: 13 grudnia, godz. 11.00

Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody to wyjątkowe wydarzenie w historii współpracy polskich i ukraińskich organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Warto poznać cenną ukraińską przyrodę, unikatowe tematy, a także doświadczenia najbardziej znanej organizacji ekologicznej na Ukrainie, zarazem współorganizatora Szkoły – Kijowskiego Centrum Ekologiczno-Kulturalnego

mówi Krzysztof Wojciechowski ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Zajęcia w ramach Szkoły prowadzą Iwan Parnikoza (Ukraina), Walery Brinich (Rosja), Krzysztof Wojciechowski (Polska).


Stepy, Środkowa Ukraina, niedaleko miejscowości Antoniwka. Fot. Grzegorz Czerwiński
Stepy, Środkowa Ukraina, niedaleko miejscowości Antoniwka. Fot. Grzegorz Czerwiński

Step. Wyżyna Doniecka, obwód ługański. Fot. Natalia Szewczenko
Step. Wyżyna Doniecka, obwód ługański. Fot. Natalia Szewczenko

Idea Szkoły zrodziła się w 2011 r., z inicjatywy krymskiego zoologa prof. Alfreda Dulickiego, a zrealizowana została przez ukraińskiego obrońcę przyrody, dyrektora Kijowskiego Centrum Ekologiczno-Kulturalnego, Władimira Borejkę. Celem Szkoły jest wymiana doświadczeń w praktycznej ochronie przyrody, zapoznawanie się z teorią i praktyką ochrony przyrody w krajach powstałych po rozpadzie ZSRR (szczególnie Ukrainy oraz Rosji i Białorusi) oraz w Polsce i Unii Europejskiej. Szczególnym zadaniem Szkoły jest propagowanie (zwłaszcza w krajach zachodnich) oryginalnej, wschodniej idei ochrony przyrody – ochrony absolutnej, której twórcą był prof. Grigorij A. Kożewnikow.

Szkoła na stronie Kijowskiego Centrum Ekologiczno-Kulturalnego

Zgłoszenia na Szkołę wyłącznie pod adresem:
[email protected] najpóźniej do 11 grudnia 2014 r. do godz. 15.00

Więcej informacji:
Grzegorz Bożek, tel. 665 831 257
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Relacja z wydarzenia na Facebooku

Patronat medialny nad Szkołą objął Miesięcznik Dzikie Życie.