PRACOWNIA 17.09.2013

Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu – nowy edukacyjny projekt Pracowni

szkola-trenerow-dla-dobrego-klimatu.jpg

Rusza rekrutacja do nowego edukacyjnego projektu Pracowni – Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu (STdDK). Jest to jedyna w Polsce oferta szkoły trenerskiej dla zwiększenia kompetencji zawodowych trenerów/edukatorów w celu przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu. Patronat medialny nad projektem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Uczestnicy Szkoły Trenerów dla Dobrego Klimatu zdobędą szeroką wiedzę na temat zjawisk związanych z ochroną klimatu: zagrożeń i wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom. Szkolenie zawiera też elementy kształcące zawodowe umiejętności edukacyjno-interpersonalne (trenerskie), które są niezbędne do profesjonalnego prowadzenia warsztatów.

W sumie kurs obejmuje 216 godzin dydaktycznych realizowanych podczas weekendowych zjazdów. Grupa szkoleniowa liczy 14 osób.

Szkolenie skierowane jest do trenerów, edukatorów, instruktorów, nauczycieli i studentów, którzy pracują lub chcą pracować w obszarze edukacji ekologicznej.

Jeśli czujesz, że edukacja dla ochrony klimatu jest także Twoją misją, lecz wciąż brakuje Ci doświadczenia, umiejętności lub wiedzy – zapraszamy! Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu jest rozwiązaniem właśnie dla Ciebie.

Rekrutacja trwa do 11 października 2013 r., a zajęcia rozpoczną się dwa tygodnie później.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w ośrodku stowarzyszenia w Bystrej koło Bielska-Białej.

Szczegółowe informacje klimatycznaedukacja.pl

Pobierz ankietę rekrutacyjną | doc

Informacji udziela: Diana Maciąga e-mail: [email protected]

Patronat medialny nad projektem objął Miesięcznik Dzikie Życie


 

Projekt „Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu” realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.