Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Projekty kampanii „Szkoły dla przyrody”

DODANE: 15-9-2009

szdp-dziewczynka-500.jpg

Ogłoszono wyniki konkursu na realizację modelowych szkolnych projektów ochrony przyrody w ramach kampanii „Szkoły dla przyrody”.

W dniu 10 września br. rozstrzygnięto konkurs w ramach kampanii edukacyjnej „Szkoły dla przyrody” na realizację modelowych szkolnych projektów ochrony przyrody i wyłoniono ich realizatorów. Pośród zgłoszonych do konkursu projektów do dofinansowania działań zakwalifikowały się następujące projekty:

  • „Dzika przyroda nad Żarnówką” – Katarzyna Banasik, Justyna Dziumowicz, Ewa Sokół
  • „Miejskie oazy zieleni” – Alicja Prończuk, Renata Kopeć, Hanna Martyniszyn, Magdalena Jasińska
  • „Dom nad rozlewiskiem… – z wizytą u płazów” – Agnieszka Kowalczyk
  • „Tajemnice świętokrzyskiego strumienia” – Urszula Piasta-Kuszewska
  • „Nasz lokalny skarb przyrody – Dolina Górnej Wisły” – Magdalena Jasińska
  • „Marksoby” – Magdalena Wielogórska
  • „Jodłowanie, czyli jodeł ratowanie” – Monika Stasiak
  • „Dynamika rozprzestrzeniania się i badanie zachowań gęsiówki egipskiej na terenie stawów hodowlanych Wielikąt oraz żwirowni w Krzyżanowicach i Roszkowie” – Beata Urśnik
  • „Siła Zieleni – drzewko dla życia – czyli stan naszej przyrody. Zielone dzieciaki” – Zofia Wojciechowska
  • „Inwentaryzacja dendroflory i awifauny oraz badanie wybranych parametrów środowiskowych (ph gleby, stan zanieczyszczenia powietrza) Szkolnego Parku Dendrologicznego przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej” – Anna Sikora

Autorom projektów serdecznie gratulujemy świetnych pomysłów na działania dla ochrony lokalnej przyrody i liczymy na owocną współpracę.

Już 3 października br. (w SSM „Ślązaczek” w Katowicach, od godz. 10.00) odbędzie się pierwsze, z 3 spotkań grupy roboczej ds. implementacji metody szkolnego projektu działań dla przyrody, tj. realizatorów modelowych projektów, w trakcie którego opracowane zostaną bardzo szczegółowe warunki realizacji projektów oraz pełna dokumentacja realizacyjno-sprawozdawcza. Spotkanie grupy roboczej poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk (Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Udział w każdym spotkaniu grupy roboczej przynajmniej jednego z realizatorów projektu jest obowiązkowy! Nie wysłanie zgłoszenia udziału w pracach grupy roboczej do dnia 18 września oraz brak udziału przynajmniej jednego z realizatorów projektu traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie i skutkować będzie odebraniem przyznanego dofinansowania.Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt „Szkoły dla przyrody. Poznaję, szanuję, chronię – kampania promująca szkolne projekty ochrony najważniejszych wartości lokalnej przyrody” realizowany obecnie przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.