Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zapraszamy na warsztaty przyrodniczo-kulturowe „Miejsce” w Dolinie Wapienicy

DODANE: 7-9-2005

Pocztówka, Przyroda Bielsku-Białej. Fot. Marta Lelek. Zimowy widok na jezioro w Wapienicy. 2000

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w serii warsztatów terenowych prowadzonych w najcenniejszym pod względem przyrodniczym zakątku Bielska-Białej, jakim jest Dolina Wapienicy.

Zajęcia są adresowane do uczniów bielskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku, w porównaniu z latami poprzednimi, warsztaty zostały wzbogacone o zagadnienia etnograficzne. Ze względu na szerokie spektrum tematyczne adresujemy je nie tylko do klas o profilu przyrodniczym, ale do wszystkich zainteresowanych bogactwem tradycyjnej kultury, której źródła są związane z przyrodą. Dolina Wapienicy jest miejscem wyjątkowym. Ścieżka dydaktyczna, którą proponujemy nakierowana jest na pokazanie wartości terenu zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i kulturowym. Zajęcia, które prowadzimy mają charakter przyrodniczo-humanistyczny.

Proponowane treści w ramach zajęć:

1. Człowiek i przyroda

 • Dolina Wapienicy jako przykład „bioregionu” (zapoznanie z ideą bioregionalizmu),
 • wielokulturowy aspekt historii Doliny Wapienicy,
 • najstarsze ślady pobytu człowieka w Dolinie Wapienicy w oparciu o źródła archeologiczne i etnograficzne,
 • pochodzenie nazw miejscowych, lokalnych nazw roślin i związanych z nimi legend,
 • tradycyjna wiedza ludowa - meteorologia, ziołolecznictwo - w oparciu o źródła etnograficzne,
 • symbolika przestrzeni przyrodniczej,
 • antropologiczna wizja miejsca,
 • przyroda a twórczość artystyczna,
 • przyroda w filozofii i literaturze.

2. Zagrożenia i ochrona przyrody

 • dotychczasowe działania na rzecz ochrony Doliny Wapienicy,
 • funkcja rezerwatów w ochronie przyrody na przykładzie rezerwatu „Jaworzyna”,
 • realne zagrożenia przyrody w Dolinie Wapienicy,
 • możliwości ochrony na przykładzie modelu „bioregionu”,
 • rola społeczności lokalnych w ochronie przyrody, tworzenie „bioregionu”.

Pracownia działalność edukacyjną prowadzi od wielu lat. Proponujemy edukacją odmienną od tej, którą można spotkać w szkole. Nasza edukacja jest oparta przede wszystkim na przeżywaniu i czynnym uczestnictwie w procesie edukacji. Większość zajęć odbywa się w terenie, uważamy bowiem, że wtedy edukacja jest skuteczna, gdy daje możliwość bezpośredniego doświadczenia przyrody. Dla nas najlepszym nauczycielem jest przyroda, to od niej człowiek może się najwięcej nauczyć.

Pracownia zorganizowała dotychczas kilkaset zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, różnych grup zawodowych i aktywistów ekologicznych. Prowadzimy zajęcia z młodzieżą mające na celu uwrażliwienie na piękno przyrody i problemy jej niszczenia. Za swoją działalność edukacyjną Pracownia otrzymywała liczne nagrody m. in. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Katowicach za osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej w roku 1999.

Warsztaty realizowane są przy wsparciu finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej.

Czas trwania zajęć 3 godziny (w zależności od możliwości grupy może być dłuższy lub krótszy). Zajęcia odbywają się w terenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Prowadząca warsztaty:
Dagmara Stanosz, tel. 694 321 950