Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jeszcze jedna deska ratunku dla Rospudy

DODANE: 22-2-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Organizacje pozarządowe i miłośnicy przyrody w obliczu łamania prawa nabyły SYMBOLICZNE metry kwadratowe działki, na której GDDKiA chce poprowadzić drogę ekspresową przez cenne torfowiska Rospudy. Działanie te pozwoliło na włączenie się do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, od którego dzisiaj wszyscy nowi właściciele złożyli odwołanie. W odwołaniu żądamy wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Jeżeli władze odstąpią od realizacji obwodnicy w szkodliwym dla przyrody kształcie zobowiązujemy się przekazać grunt na cele społeczne.

W imieniu właścicieli:

  • Małgorzata Znaniecka, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody, tel. 605 072 963
  • Wiktor Kotowski, Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła, tel. 22 498 18 99
  • Adam Wajrak
  • Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 532 284 313

Zobacz załączniki:

Kontakt:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
tel. 33 817 14 68, e-mail: biuro@pracownia.org.pl